Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

27. zasedání rady dne 19.07.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 876 21.07.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3986/3 a 3987/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
27 877 21.07.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
27 878 21.07.2011 Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
27 879 21.07.2011 Na Šmukýřce 27, prodej bytových jednotek č. 915/2, 915/4 v domě č. p. 915, k. ú. Košíře
27 880 21.07.2011 Na Šmukýřce 17 a Na Šmukýřce 19, prodej bytové jednotky č. 909/4 v domě č. p. 908 a 909, k. ú. Košíře
27 881 21.07.2011 Na Šmukýřce 13 a Na Šmukýřce 15, prodej bytové jednotky č. 910/4 v domě č. p. 910 a 911, k. ú. Košíře
27 882 21.07.2011 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary V. program-podpora městských částí v sociální oblasti pro rok 2011 ve výši 366.700 Kč
27 883 21.07.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 3/0/OMZ/04 s firmou Regios - změna bankovního účtu
27 884 21.07.2011 Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 26. 7. 2011
27 885 21.07.2011 Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytové jednotky č. 934/3, v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře
27 886 21.07.2011 Prováděcí dokumentace na opravu havarijního stavu venkovního schodiště v areálu Mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
27 887 21.07.2011 Změna způsobu zveřejňování usnesení zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady na webových stránkách Městské části Praha 5
27 888 21.07.2011 Vyhlášení druhého kola ekologických grantů "Místo pro život a ekologické programy"
27 889 21.07.2011 Žádost o vydání souhlasného stanoviska k vydání stavebního povolení na akci "Na Popelce - Praha 5" a žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2502/1, 2502/2 a 4896/6, k. ú. Smíchov a parc. č. 2014/3, k. ú. Košíře
27 890 21.07.2011 Záměr prodeje nebytového prostoru - ateliéru č. 1120/101 v domě č. p. 1120 Zahradníčkova
27 891 21.07.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 298/58, k. ú. Motol
27 892 21.07.2011 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření budovy č. p. 262 včetně zastavěné plochy - pozemku parc. č. 8/3 vše v k. ú. Smíchov
27 893 21.07.2011 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 s platností od 1. 8. 2011 v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
27 894 21.07.2011 Umístění uměleckého díla "Deset deka tanku" na území MČ Praha 5
27 895 21.07.2011 Dodatek ke smlouvám o dílo č. 0089/0/OŠK/2011 a 0091/0/OŠK/2011 - změna čísla účtu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 55