Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

31. zasedání rady dne 16.08.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 991 18.08.2011 Dohoda o poskytování Hlasového řešení se společností Telefónica Czech Republic, a.s.
31 992 18.08.2011 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 v podílovém domě
31 993 18.08.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a uzavření nové nájemní smlouvy
31 994 18.08.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
31 995 18.08.2011 Žádosti nájemců bytů o uzavření nové nájemní smlouvy
31 996 18.08.2011 Žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
31 997 18.08.2011 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
31 998 18.08.2011 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
31 999 18.08.2011 Dohoda k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ke kmenové smlouvě 51/0/OSS/04
31 1000 18.08.2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 60/0/OSS/05 o poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení
31 1001 18.08.2011 Dodatek č. 4 ke smlouvě 51/0/OSS/04 o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
31 1002 18.08.2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 34/0/OSS/09 o poskytování certifikačních služeb
31 1003 18.08.2011 Žádost SVM MHMP o prodej části pozemku parc. č. 529, k. ú. Radlice
31 1004 18.08.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 789/1, 792/1 a 1456, k. ú. Jinonice, ve vlastnictví MČ Praha 5.
31 1005 18.08.2011 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1863/31, 1863/35 a 1863/10, k. ú. Košíře, ve vlastnictví MČ Praha 5 - "Nová vodovodní přípojka pro areál Českého svazu cyklistiky - Praha Motol"
31 1006 18.08.2011 Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytové jednotky č. 935/1, v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře
31 1007 18.08.2011 Účast MČ Praha 5 na III. ročníku sportovně dovednostní soutěže základních škol AMOS TOUR 2012
31 1008 18.08.2011 Záštita JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty, a PhDr. Marie Ulrichové - Hakenové, členky zastupitelstva, nad koncertem v kostele Sv. Václava na Smíchově dne 14. 9. 2011
31 1009 18.08.2011 Organizační a finanční zajištění výstavy s názvem" Líba Taylor - Moje Afrika " v galerii Portheimka v termínu od 5. 9. 2011 do 1. 10. 2011
31 1010 18.08.2011 Změna platového výměru ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775 a Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 76