Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

23. zasedání rady dne 21.06.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 790 23.06.2011 Čerpání z investičního fondu Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 v roce 2011 ve výši 102.000 Kč
23 791 23.06.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 1. 6. do 15. 6. 2011
23 792 23.06.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, k. ú. Košíře
23 793 23.06.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese Vltavská 277/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Janou Zelenkovou, bytem na uvedené adrese
23 794 23.06.2011 Žádost Mileny Benediktové, Stroupežnického 493/10, Praha 5, o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
23 795 23.06.2011 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 3/63/2011, bod I. 2. ze dne 25. 1. 2011
23 796 23.06.2011 Žádost o slevu z nájmu bytu z důvodu vlhkosti v bytě
23 797 23.06.2011 Návrh spolumajitelů domu na adrese Grafická 2337/30, Praha 5, k. ú. Smíchov, na uzavření 2 nájemních smluv
23 798 23.06.2011 Návrh spolumajitelů domu na adrese Radlická 2054/47, Praha 5, k. ú. Smíchov, na uzavření nové nájemní smlouvy
23 799 23.06.2011 Návrh spolumajitelů domu na adrese Zborovská 1200/6, Praha 5, k. ú. Smíchov na zařazení 4 uvolněných bytů v domě do nabídkového řízení na úpravu vlastním nákladem a smluvní nájemné s nejvyšší nabídkou (skupina 62)
23 800 23.06.2011 Jmenování předsedy komise na otevírání obálek a posouzení žádostí - granty pro sociální oblast V. program - podpora MČ v oblasti sociálních služeb pro rok 2011
23 801 23.06.2011 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt primární prevence o. s. Prak na území MČ Praha 5
23 802 23.06.2011 Návrh na přidělení finančních prostředků o. s. OPUS ve výši 400.000 Kč - uvolněné prostředky z rozpočtu pro rok 2011
23 803 23.06.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4395, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy formou výběrového řízení
23 804 23.06.2011 Jmenování předsedy hodnotící grantové komise na otevírání obálek- Granty MČ Praha 5 - oblast podnikání - "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" v roce 2011
23 805 23.06.2011 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0021/0/OIV/10 na vypracování zadávací projektové dokumentace pro: "Vybudování kanalizace Slivenecká, Praha 5 - Hlubočepy"
23 806 23.06.2011 Přehled rozpočtových opatření
23 807 23.06.2011 Dodatek č. 3 ke smlouvě W101790 o údržbě komunikačního systému Hicom 300
23 808 23.06.2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě W106476 o údržbě komunikačního systému Hicom 300
23 809 23.06.2011 Dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě 63/0/OSS/05 ze dne 17. 01. 2006 na výkon správy provozních objektů Úřadu městské části Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42