Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

20. zasedání rady dne 31.05.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
20 671 02.06.2011 Zařazení žadatelů do seznamu žadatelů (seniorů) o pronájem obecního bytu zvláštního určení
20 672 02.06.2011 Nabídka uvolněného bytu 0+1 na adrese Plzeňská 2076/174, Praha 5, k. ú. Košíře
20 673 02.06.2011 Návrh odpovědi na petici občanů - řešení dopravní situace v ul. K Měchurce, Praha 5- Košíře
20 674 02.06.2011 Představení základních technik a informací při práci s uživateli drog
20 675 02.06.2011 Záměr školení pro Městskou policii Praha 5 a pracovníky ÚMČ Praha 5
20 676 02.06.2011 Revokace usnesení č. 17/562/2011 ze dne 10. 5. 2011
20 677 02.06.2011 Na Šmukýřce 27, prodej bytové jednotky č. 915/3 v domě č. p. 915, k. ú. Košíře
20 678 02.06.2011 Na Šmukýřce 21 a Kvapilova 5, prodej bytové jednotky č. 906/1 v domě č. p. 906 a 907, k. ú. Košíře
20 679 02.06.2011 Přehled rozpočtových opatření
20 680 02.06.2011 Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
20 681 02.06.2011 Čerpání neinvestičního příspěvku pro rok 2011 na pomůcky pro nově otevřenou třídu MŠ Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
20 682 02.06.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu: Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, objekt Pod Lipkami 3183 - generální oprava sociálních zařízení v učebním pavilonu
20 683 02.06.2011 Sportovní den Prahy 5 "O pohár MČ Praha 5" pro žáky základních škol Prahy 5
20 684 02.06.2011 Návrh smlouvy o dílo s Pražskou komorní filharmonií o. p. s., na zajištění koncertu Českého komorního orchestru dne 14. 6. 2011 v Národním domě na Smíchově
20 685 02.06.2011 Hodnotící grantová komise na otevírání obálek - Granty MČ Praha 5 - oblast podnikání - "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" v roce 2011
20 686 02.06.2011 Návrh na bezúplatnou zápůjčku Dětského ostrova za účelem konání charitativní akce pro děti z dětských domovů dne 17. 6. 2011
20 687 02.06.2011 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - neudělování souhlasů s umisťováním prodejních pultů
20 688 02.06.2011 Nám. 14. října 83/15 - Smíchovská tržnice - žádost společnosti Tesco Stores ČR, a. s., o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Interactivity, s. r. o.
20 689 02.06.2011 Návrh na zadání vypracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky: "MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, odvlhčení objektu, výměna oken a zateplení střechy a fasády"
20 690 02.06.2011 Návrh na zadání vypracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky: "ZŠ PRAHA 5 - KOŠÍŘE, Weberova 1090, modernizace kotelny"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33