Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

19. zasedání rady dne 24.05.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
19 635 27.05.2011 Vyhlášení grantů pro sociální oblast V. Program - podpora MČ v oblasti sociálních služeb pro rok 2011 a návrh na jmenování komise na otevírání obálek a posouzení žádostí pro udělení grantů
19 636 27.05.2011 Majetkoprávní vypořádání k pozemkům v ul. Jenišovská, k. ú. Košíře
19 637 27.05.2011 Jmenování zástupce tajemníka Úřadu MČ Praha 5
19 638 27.05.2011 Povinný odstavec do smlouvy o poskytnutí příspěvku DAROVACÍ SMLOUVY - revokace usnesení č. 16/517/2011
19 639 27.05.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
19 640 27.05.2011 Žádost Jany Gabrielové o sloučení stávajícího bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 1075/27, Praha 5, k. ú. Smíchov, s uvolněným bytem v témže domě na vlastní náklady
19 641 27.05.2011 Přechody nájmu bytů na základě rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 5
19 642 27.05.2011 Žádosti nájemců bytů o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
19 643 27.05.2011 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
19 644 27.05.2011 Žádost o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu
19 645 27.05.2011 Žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
19 646 27.05.2011 Návrh metodiky (malých pravidel) pro povolování záborů veřejného prostranství v prostoru pěší zóny Anděl v ul. Nádražní
19 647 27.05.2011 Organizační struktura krizového managementu Městské části Praha 5 v souladu se Z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), NV č. 462/2000Sb. a Z. č. 254/2001Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
19 648 27.05.2011 Organizační změna Úřadu městské části Praha 5
19 649 27.05.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v období od 1. 5. do 15. 5. 2011
19 650 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - úpravy spojené s vřazením třídy MŠ - veřejná zakázka malého rozsahu
19 651 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky MŠ Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775/2a, realizace třídy v suterénu budovy - veřejná zakázka malého rozsahu
19 652 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky ZŠ Barrandov II, Praha 5- Hlubočepy, Záhorského 887- stavební úpravy pro třídu MŠ" a "MŠ Praha 5 - Hlubočepy - úprava zázemí kuchyně v MŠ Peškova 963 - veřejná zakázka malého rozsahu
19 653 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky MŠ Praha 5 Hlubočepy, Lohniského 851 - rekonstrukce kuchyně - veřejná zakázka malého rozsahu
19 654 27.05.2011 Žádost o dotaci z Komunitárního operačního programu "Evropa pro občany - projekt "Setkání občanů z partnerských měst" (Neziskový sektor)
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36