Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

17. zasedání rady dne 10.05.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
17 542 12.05.2011 Návrh na změnu doby platnosti 6 ti nájemních smluv
17 543 12.05.2011 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
17 544 12.05.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
17 545 12.05.2011 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
17 546 12.05.2011 Žádost o příspěvek na nájemné ve výši 5 tis. Kč měsíčně pro Fadul Osmana, azylanta ze Súdánské republiky
17 547 12.05.2011 Žádosti nájemců bytů o uzavření nových nájemních smluv
17 548 12.05.2011 Žádost nájemníků domu Zborovská 124/68, Praha 5, k. ú. Smíchov, o rozdělení topné soustavy pro jednotlivé byty na náklady MČ Praha 5
17 549 12.05.2011 Návrh na provedení havarijní opravy bytu na adrese Na Březince 2033/17, Praha 5, k. ú. Smíchov, z prostředků MČ Praha 5
17 550 12.05.2011 Žádost o přechod nájmu bytu
17 551 12.05.2011 Žádost o souhlas s konáním reklamní akce "Wilkinson" na pěší zóně Anděl dne 19. 5. 2011
17 552 12.05.2011 Provoz autobusové linky MHD č. 128 zajišťující dopravní obsluhu území MČ P5 - Žvahova - návrh dodatku č. 1, smlouvy umožňující jeho financování do 11. 6. 2011
17 553 12.05.2011 Rekonstrukce povrchu komunikací na území MČ P5 ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v r. 2011 (spoluúčast MČ P5 ve výši 5 mil. Kč) a návrh smlouvy mezi MČ P5 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
17 554 12.05.2011 Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2010
17 555 12.05.2011 Na Šmukýřce 13 a Na Šmukýřce 15, prodej bytové jednotky č. 910/2 v domě č. p. 910 a 911, k. ú. Košíře
17 556 12.05.2011 Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytových jednotek č. 934/2, 935/2, 935/4 v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře
17 557 12.05.2011 Přidělení grantů v oblasti školství " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2011
17 558 12.05.2011 Návrh smlouvy na zajištění konání dětského tábora
17 559 12.05.2011 Žádost Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky o finanční příspěvek
17 560 12.05.2011 Jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014
17 561 12.05.2011 Informace o návštěvě delegace z partnerských měst v MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36