Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

15. zasedání rady dne 26.04.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
15 450 28.04.2011 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 pro školní rok 2011/2012
15 451 28.04.2011 Úprava zahrady odloučeného pracoviště Nepomucká 1253 příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
15 452 28.04.2011 Záměr prodeje b. j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle č. o. 11, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
15 453 28.04.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0002/0/OIV/09 na zpracování zadávací dokumentace pro VZ: "ZŠ Kořenského 760/10 - stavební úpravy fasád"
15 454 28.04.2011 Žádost Allianz pojišťovny, a.s. o proplacení regresní náhrady škody za poškozené vozidlo Škoda Fabia, REC. ZN 7AO2800 společnosti Relsie s. r. o. způsobené pádem kusu ledu ze střechy domu Na Valentince 5/451, k. ú. Smíchov v celkové výši: 2.659 Kč
15 455 28.04.2011 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
15 456 28.04.2011 Uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 474/45, Praha 5, k. ú. Smíchov na základě Rozsudku OS pro Prahu 5
15 457 28.04.2011 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
15 458 28.04.2011 Žádost o přechod nájmu bytu
15 459 28.04.2011 Žádost o sloučení stávajícího bytu 1+kk na adrese Vltavská 277/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, s uvolněným bytem 1+1 na téže adrese
15 460 28.04.2011 Žádost Františka Fedáka, Na Březince 2033/17, Praha 5, o odpuštění části poplatků z prodlení z dlužného nájemného
15 461 28.04.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
15 462 28.04.2011 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2010 pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 a vyúčtování grantových darů "Podaná ruka - sociální problematika"
15 463 28.04.2011 Zdravotně výchovná akce "Den zdraví"
15 464 28.04.2011 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku o.s. Společenství Androméda, kde pečovatelskou službu využívá občanka MČ Praha 5 - Marie Chovančíková
15 465 28.04.2011 Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 21/0/OSS/05 o poskytování činností spojených s konsolidací informačního a telekomunikačního prostředí MČ Praha 5
15 466 28.04.2011 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 536/3, 536/4 a 536/10, k. ú. Radlice
15 467 28.04.2011 Žádost OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu (popř. pronájmu) pozemku parc. č. 1007/3, k. ú. Jinonice
15 468 28.04.2011 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2011
15 469 28.04.2011 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a odpuštění poplatků z prodlení
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32