Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

13. zasedání rady dne 12.04.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
13 381 14.04.2011 Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 v I. pololetí 2011
13 382 14.04.2011 Pověření k jednání s firmou Marlyle, s. r. o ve věci vrácení mobilní kanceláře
13 383 14.04.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1126-1127, Zahradníčkova č. o. 18 a 20, k. ú. Košíře
13 384 14.04.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, k. ú. Košíře
13 385 14.04.2011 Návrh na jmenování komise na otevírání obálek grantů a posouzení žádostí pro udělení grantů v roce 2011 v oblasti sociální : "Podaná ruka - podpora komunit dle stanovených pilířů" a "Podaná ruka - volnočasové aktivity"
13 386 14.04.2011 Rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v období od 1. 7. do 31. 8. 2011 včetně
13 387 14.04.2011 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2011/2012 v osmi mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
13 388 14.04.2011 Zpráva ze služební cesty na VIII. řádný sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
13 389 14.04.2011 Změna dopravního režimu v ul. Nad Zámečnicí, Praha 5
13 390 14.04.2011 Záměr zřízení zón placeného stání na území MČ P5
13 391 14.04.2011 Žádost o souhlas s konáním reklamní roadshow časopisu Dieta na pěší zóně Anděl dne 6. 6. 2011
13 392 14.04.2011 Žádost společnosti HYPERCUBE, a. s. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro umístění reklamního panelu pro společnost ING na pěší zóně Anděl ve dnech 16. 5. - 16. 6. 2011
13 393 14.04.2011 Žádost o souhlas s konáním kulturní akce "Western v Česku žije" na pěší zóně Anděl ve dnech 17. 5. a 18. 5. 2011
13 394 14.04.2011 Žádost Martiny Rakovské, bytem Plzeňská 445/215, Praha 5, k. ú. Košíře, o prominutí hrazení poplatku při sepsání "Notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu"
13 395 14.04.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
13 396 14.04.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
13 397 14.04.2011 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
13 398 14.04.2011 Žádost o úhradu vyvložkování komína z prostředků MČ Praha 5
13 399 14.04.2011 Přehled rozpočtových opatření
13 400 14.04.2011 WS Handicap, s. r. o. IČ 28205979 - žádost o umístění prodejního pultu ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40