Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

12. zasedání rady dne 05.04.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
12 360 11.04.2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 015/0/KMČ/10 - zajištění slavnostního aktu na významných pietních místech Prahy 5
12 361 11.04.2011 Záměr pořádání letního tábora pro děti z Maďarska
12 362 11.04.2011 Prodej b. j. č. 635/18 v domě č. p. 635 Pražského č. o. 36, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu
12 363 11.04.2011 Návrh na uzavření smlouvy se sdružením ENTICELLE, o. s. o poskytnutí účelového finančního příspěvku na úklid ploch veřejné zeleně neuvedené v pasportu zeleně na území MČ Praha 5 v rámci projektu " Pracovní zařazení osob se zdravotním postižením."
12 364 11.04.2011 Změny v komisích RMČ Praha 5
12 365 11.04.2011 Zpráva ze služební cesty na zasedání Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí České republiky
12 366 11.04.2011 Doplnění směrnice č. 2/2010 o hospodaření s finančními prostředky
12 367 11.04.2011 Projekt pořádání farmářských trhů na území MČ Praha 5
12 368 11.04.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3 , k. ú. Košíře
12 369 11.04.2011 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách při základních školách zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2011/2012
12 370 11.04.2011 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
12 371 11.04.2011 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2010
12 372 11.04.2011 MUDr. Zobanová, IČ 63111098 - stanovení výše nájemného za pronájem NP č. 117, 118 umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
12 373 11.04.2011 Žádost o prodej pozemků parc. č. 4181/2 a 4181/3 a 4181/4 v k. ú. Smíchov vlastníkům staveb garáží
12 374 11.04.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Právní poradenství pro Odbor Kancelář městské části Praha 5 a obecné poskytování právních služeb"
12 375 11.04.2011 Návrh dílčích kroků ve věci dotace "Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5"
12 376 11.04.2011 Návrh na zrušení veřejné zakázky "Údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5"
12 377 11.04.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu 16. 3. až 31. 3. 2011
12 378 11.04.2011 NP Plzeňská 167/452, Praha 5, k. ú. Košíře, Agentura Praha 5, a. s., podání návrhu na exekuci vyklizením nebytových prostor
12 379 11.04.2011 Odpověď na Petici k návrhu stavby "Bytový dům U Pernikářky"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 21