Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

8. zasedání rady dne 01.03.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
8 202 04.03.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
8 203 04.03.2011 Vyúčtování finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON
8 204 04.03.2011 Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
8 205 04.03.2011 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
8 206 04.03.2011 Zadávací projektové dokumentace na opravy v základních a mateřských školách z rozpočtu OŠK
8 207 04.03.2011 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 5061/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavby "Slavnostní osvětlení Palackého mostu"
8 208 04.03.2011 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 764/9, k. ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy - zařízení staveniště
8 209 04.03.2011 Stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví společnosti Pembroke Jinonice a. s. a obce hl. m. Prahy v katastrálním území Jinonice
8 210 04.03.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
8 211 04.03.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1126-1127 Zahradníčkova č. o. 18 a 20, k. ú. Košíře
8 212 04.03.2011 Služební cesta na VIII. řádný sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
8 213 04.03.2011 Výsledek hodnocení a posouzení nabídek zakázky "Personální audit" z projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
8 214 04.03.2011 Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5
8 215 04.03.2011 Návrh na přidělení bytu na adrese Štefánikova 249/28, Praha 5, k. ú. Smíchov jako bytu zvláštního určení
8 216 04.03.2011 Mgr. Kamila Benešová, Magic Rainbow, s. r. o.," provozovatel jazykové školy" Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5, k. ú. Smíchov - dohoda o ukončení platnosti smlouvy o poskytování stravování organizační složkou Jesle MČ Praha 5
8 217 04.03.2011 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - stanovení výše nájemného u lékařů a komerčních nájemců
8 218 04.03.2011 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - žádosti lékařů o prodloužení stávajících nájemních smluv
8 219 04.03.2011 Pragoplakát, spol. s r. o., návrh OBS na ukončení nájemních vztahů dohodou k datu 28. 2. 2011 - reklamní zařízení
8 220 04.03.2011 Výsledek nabídkového řízení čís. 07/2011 na pronájem NP kanceláře 66,12 m2 ve Štefánikově 216/21, Praha 5 vybranému zájemci ČHV
8 221 04.03.2011 Pronájem NP ev. č. 903 a 906, kancelář a sklad, spolu 119,66 m2 - Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov pro TOP 09 Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32