Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

7. zasedání rady dne 22.02.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 186 24.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
7 187 24.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, k. ú. Košíře
7 188 24.02.2011 Č. p. 653 a 654 Renoirova 18 a 20 , Praha 5 - prodej b. j. 653/17 včetně příslušenství oprávněnému nájemci Martinu Pipotovi
7 189 24.02.2011 OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 890/11, k. ú. Hlubočepy zastavěného stavbou bez čísla popisného
7 190 24.02.2011 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1222, k. ú. Hlubočepy za pozemek parc. č. 1040/180, k. ú. Hlubočepy
7 191 24.02.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 1. 2. do 15. 2. 2011
7 192 24.02.2011 Personální záležitosti
7 193 24.02.2011 Návrh na uzavření smlouvy "Smlouva o spolupráci" se společností REMA Systém, a. s.
7 194 24.02.2011 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 90 a 4974/2 k. ú. Smíchov - výměna armatur PVK
7 195 24.02.2011 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí - správních obvodů v roce 2011
7 196 24.02.2011 Jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5, na období 2011 - 2014
7 197 24.02.2011 Zřízení druhé přípravné třídy v ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 od 1. 9. 2011
7 198 24.02.2011 Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2011/2012
7 199 24.02.2011 Úprava rozpočtu roku 2011 - sociální dávky
7 200 24.02.2011 Výpověď smlouvy o dílo na poskytování předpovědi počasí pro území MČ Praha 5
7 201 24.02.2011 Výroční zpráva za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím