Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 08.02.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 108 10.02.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
5 109 10.02.2011 Zpráva o peticích za rok 2010
5 110 10.02.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
5 111 10.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, k. ú. Košíře
5 112 10.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, k. ú. Košíře
5 113 10.02.2011 Žádost České pojišťovny, a. s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 19.213 Kč
5 114 10.02.2011 Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 19/0/ZOSM/10 ze dne 4. 10. 2010
5 115 10.02.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 467/14 a 469/2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
5 116 10.02.2011 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 16, k. ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy - dorovnání majetkoprávních vztahů
5 117 10.02.2011 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 689/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
5 118 10.02.2011 Souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví MČ Praha 5
5 119 10.02.2011 Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 2051/3, 4, 5, parc. č. 2053/9 v k. ú. Košíře, pozemku parc. č. 4849/4, k. ú.Smíchov a prodeje pozemku parc. č. 955/70, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
5 120 10.02.2011 Vzdání se funkce ředitelky Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
5 121 10.02.2011 Aktualizace směrnice č. 3/2010 pro uzavírání smluv a vystavování objednávek
5 122 10.02.2011 Žádost ZHMP o odejmutí správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - veřejného osvětlení na Tilleho náměstí a parku Na Zlíchově
5 123 10.02.2011 Organizační řád Úřadu městské části Praha 5
5 124 10.02.2011 Nabídkové řízení čís. 55/2010 na pronájem NP ev. č. 903 a 906, kancelář a sklad, spolu 119,66 m2- Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
5 125 10.02.2011 Žádost A. Loucifové, trvale bytem Stroupežnického 2326/24, Smíchov, o pronájem místa pro parkování čís. 11
5 126 10.02.2011 Výsledek NŘ řízení čís. 51/2010 na pronájem NP kosmetického salónu 42,25 m2, Štefánikova 259/51, Praha 5
5 127 10.02.2011 Žádost nájemce NP ev. č. 901 v Lumiérova 238/19, k. ú. Hlubočepy obch. firmy DRACO servis s. r. o. o úpravu předpisu nájmu za období od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28