Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 01.02.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 77 03.02.2011 Komplexní informace o všech dosud neuskutečněných prodejích nemovitého majetku ve vlastnictví MČ Praha 5, o kterých bylo rozhodnuto usneseními RMČ Praha 5 či ZMČ Praha 5 v předcházejících volebních obdobích
4 78 03.02.2011 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání akce s názvem "Farní odpoledne"
4 79 03.02.2011 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání šachových turnajů v roce 2011
4 80 03.02.2011 Žádost Českého svazu žen o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání schůzek členek organizace ČSŽ pátého obvodu v roce 2011
4 81 03.02.2011 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 20/0/OSS/06 ze dne 31. 5. 2006 o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojně čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
4 82 03.02.2011 Schválení veřejné zakázky na Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 - 2010
4 83 03.02.2011 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
4 84 03.02.2011 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
4 85 03.02.2011 Žádosti o přechod nájmu bytu
4 86 03.02.2011 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese Vltavská 277/28, Praha 5 - Smíchov, s Janou Zelenkovou, bytem na uvedené adrese
4 87 03.02.2011 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu 4+1 na adrese Ostrovského 33/2, Praha 5 - Smíchov
4 88 03.02.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
4 89 03.02.2011 Návrh na změnu doby platnosti nájemních smluv
4 90 03.02.2011 Úprava výše odměn zastupitelů MČ Praha 5 ve smyslu ustanovení nařízení vlády 37/2003 v platném znění
4 91 03.02.2011 Převedení zaměstnance
4 92 03.02.2011 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/0/OSS/10 ze dne 20. 10. 2010 na opravu fasády a částečnou výměnu střešní konstrukce objektu Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15
4 93 03.02.2011 Přidělení služebního vozidla zn. ŠKODA Fabia 1,2 Combi, RZ 4A4 6021, Odboru vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 5
4 94 03.02.2011 Stažení žádosti o zpracování studie "Hlubočepy centrum"
4 95 03.02.2011 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 39/1280/2010, bod I.2. ze dne 30. 9. 2010, usnesení RMČ č. 41/1375/2010 ze dne 12. 10. 2010 a usnesení RMČ č. 46/1546/2010 ze dne 16. 11. 2010
4 96 03.02.2011 NP Plzeňská 167/452, PRO PORK s. r. o., návrh na podání žaloby na vyklizení
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31