Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

2. zasedání rady dne 18.01.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 32 21.01.2011 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
2 33 21.01.2011 Převod nepotřebného movitého majetku Policii ČR, OŘ Praha II, v podobě 5ks thermo tiskáren IP-10 Fuji
2 34 21.01.2011 Změna v číslování kapitol a podkapitol odborů v rozpočtovém provizoriu MČ Praha 5 na rok 2011 - organizační změna úřadu
2 35 21.01.2011 Změny v projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
2 36 21.01.2011 Návrh změn školských obvodů ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
2 37 21.01.2011 Úprava výše nájemného v roce 2011 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor, garáží a pozemků na základě roční míry inflace pro rok 2010
2 38 21.01.2011 Marcela Vosyková, IČ 48018503 - podání žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání objektu Záhorského 886/4, Praha 5
2 39 21.01.2011 NP Na Skalce 1/1047, k. ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu
2 40 21.01.2011 NP Plzeňská 92/195, k. ú. Košíře, Praha 5, Colour Bathroom s. r. o. - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prodejny v podílovém domě
2 41 21.01.2011 NP - Švédská 35, č. p. 1844, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Barbora Baumová, žádost o provedení změny v označení nájemce
2 42 21.01.2011 Zrušení provozu mobilní kanceláře ÚMČ Praha 5 na pěší zóně Anděl k 15. 2. 2011
2 43 21.01.2011 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora s JUDr. Dagmar Kuželovou, soudním exekutorem, IČ 126 08 530, k vymožení pohledávky vůči povinnému Loula Petr, Klicperova 570/2, Praha 5
2 44 21.01.2011 Zrušení souhlasu s instalací satelitní antény - K Vodojemu 201/3, uživatel Ing. Zdeněk Knytl
2 45 21.01.2011 Návrh rozdělení parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
2 46 21.01.2011 Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
2 47 21.01.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 od 1. 1. do 15. 1. 2011
2 48 21.01.2011 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rámcová smlouva na poskytování právních služeb pro oblast informačních a komunikačních technologií v podmínkách Úřadu městské části Praha
2 49 21.01.2011 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zajištění výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5"
2 50 21.01.2011 Zpráva o průběhu organizační změny