Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

7. zasedání rady dne 20.12.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 1708 22.12.2010 Dohoda o úpravě práv a povinností plynoucích pro smluvní strany MČ Praha 5 a družstvo Půdní byty Smíchov dohody ze zákona zřízeného věcného břemene podle § 28 písm. d) zákona č. 42/1992 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
7 1709 22.12.2010 Žádost o slevu nájemného
7 1710 22.12.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 665/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
7 1711 22.12.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu, případnému prodeji části pozemku parc. č. 4289, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
7 1712 22.12.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4942/1, k. ú. Smíchov
7 1713 22.12.2010 Žádost společnosti GERIA s. r. o. o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání schůzek a pravidelného školení zdravotních sester v roce 2011
7 1714 22.12.2010 Žádost Českého svazu včelařů o. s. o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání odborných přednášek v roce 2011
7 1715 22.12.2010 Pověření k dočasnému řízení Zdravotnického zařízení Smíchov
7 1716 22.12.2010 Návrh na změnu zapisovatelky sociální a zdravotní komise
7 1717 22.12.2010 Návrh na zřízení komise pro sociálně právní ochranu dětí
7 1718 22.12.2010 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2460/6, k. ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy - lepší zpřístupnění pozemků ve vlastnictví soukromých žadatelů
7 1719 22.12.2010 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. a správní firmy Aquadream a. s. pro rok 2010
7 1720 22.12.2010 Návrh na uzavření smlouvy o provozu a údržbě veřejného osvětlení komunikace pro pěší na Zlíchově, k. ú. Hlubočepy, Praha 5
7 1721 22.12.2010 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 45/1509/2010 týkající se poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určených finančních darů Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 1/615
7 1722 22.12.2010 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
7 1723 22.12.2010 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, k. ú. Košíře
7 1724 22.12.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, k. ú. Košíře
7 1725 22.12.2010 Prodej bytové jednotky v domě - dvojbloku č. p. 1126-1127 Zahradníčkova č. o. 18 a 20, k. ú. Košíře
7 1726 22.12.2010 Prodloužení činnosti bezplatné poradny pro občany MČ Praha 5
7 1727 22.12.2010 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vzduchotechniky podzemních garáží na objektu ve vlastnictví MČ P5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40