Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

1. zasedání rady dne 11.01.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 13.01.2011 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru Tiskárna EPREMO, a. s., Praha 5, k. ú. Košíře
1 3 13.01.2011 Změna Organizačního řádu k 1. 12. 2010
1 4 13.01.2011 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k otázce poskytnutí osobních údajů zaměstnanců členům Rady a statutárním zástupců Městské části
1 5 13.01.2011 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 číslo 5/1652/2010 v bodě I. 1.- změna paragrafu finančního krytí
1 6 13.01.2011 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určených finančních darů Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 1/615
1 7 13.01.2011 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2011
1 8 13.01.2011 Změny v komisích RMČ Praha 5
1 9 13.01.2011 Informace o schválených rozpočtových opatřeních od 21. 12. do 31. 12. 2010
1 10 13.01.2011 Návrh na změny Jednacího řádu Rady městské části Praha 5
1 11 13.01.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 od 16. 12. do 31. 12. 2010
1 12 13.01.2011 Žádost Spolku pro založení waldorfské školy v Praze o podporu projektu "Nová budova pro waldorfskou školu v Jinonicích"
1 13 13.01.2011 Dramaturgická rada výstavní síně Portheimka
1 14 13.01.2011 Redakční rada pro výrobu kalendářů MČ Praha 5
1 15 13.01.2011 Nominování nových členů školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5
1 16 13.01.2011 "Novostavba bytového domu ul. Libínská, Praha 5", č. parc. 4261/170, k. ú. Smíchov, dokumentace k územnímu řízení
1 17 13.01.2011 Finanční dar ve výši 5.000 Kč Idě Černé, matce Emy Knížové, která se narodila ve FN Motol, jako první občánek Městské části Praha 5 v roce 2011
1 18 13.01.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
1 19 13.01.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
1 20 13.01.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
1 21 13.01.2011 Prodej b. j. 789/3, v domě č. p. 789 Holečkova č. o. 49, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu...
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 30