Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

30. zasedání rady dne 28.08.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1074 05.10.2007 Pronájem č.parc. 789/7 v k.ú. Smíchov - pozemek pod garáží
30 1075 05.10.2007 Lumiérů 20/čp. 451, k.ú. Hlubočepy - uzavření nájemní smlouvy s Kateřinou Kolmanovou, Lamačova 19/906, Praha 5, IČ: 68888716 na umístění reklamního zařízení na fasády objektu
30 1076 05.10.2007 Zdravotnické zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. na pronájem části objektu Kartouzská 6/204 s účinností od 1.10.2007
30 1077 05.10.2007 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.1.2005 s MUDr. Petrem Labohým, ve kterém je předmětem snížení předmětu nájmu o NP č. 119 umístěný v 1. patře budovy A o výměře 19,4 m2
30 1078 05.10.2007 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Zobanovou, ve kterém je předmětem rozšíření předmětu nájmu o NP č. 119 umístěný v 1. patře budovy A o výměře 19,4 m2
30 1079 05.10.2007 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - pronájem nebytového prostoru umístěného ve 2. patře budovy A o celkové výměře 23,9 m2 společnosti INRO s.r.o. za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 43.020,- Kč ročně s využitím jako kancelář
30 1080 05.10.2007 Švédská 39/107 - žádost nájemce, Vysoké školy Karla Engliše, a.s., o odpuštění nájmu a záloh na služby po dobu rekonstrukce objektu, tj. do 30.9.2007
30 1081 05.10.2007 Klikatá 90c/1238 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 73/OSM/01 ze dne 4.5.2001 se společností ADRA o.s., na pronájem NP č. 105 o výměře 26 m2 umístěného v přízemí objektu administrativní budovy za nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok vč. DPH
30 1082 05.10.2007 Vltavská 12/980 - žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní o.p.s., o souhlas s podnájmem části prostor za účelem provozu bistra pro studenty a zaměstnance pro podnájemce, společnost DANCO PLUS, a.s., se sídlem Baarova 66/13, Praha 4, IČ: 48950289
30 1083 05.10.2007 Na Bělidle 36/267 - žádost pí Abdurakhmanové o odpuštění smluvní pokuty a poplatku z prodlení v celkové částce ve výši 922,50 Kč za pozdní úhradu poplatku za umístění satelitní antény
30 1084 05.10.2007 Pronájem části pozemku č.parc. 2365, 2366 v k.ú. Smíchov pro umístění ukázkového domu firmy Immo-press,a.s.
30 1085 05.10.2007 NP Pod Kavalírkou 10/297, Praha 5 - Košíře, Martin Hybš, ukončení nájmu dohodou ke dni 31.8.2007
30 1086 05.10.2007 NP Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5 - Košíře, Jiří Stehlík, žádost o zrušení plateb nájemného
30 1087 05.10.2007 NP Vrchlického 42/10, Praha 5 - Košíře, ukončení nájemního vztahu se Správou budov Praha, a.s.
30 1088 05.10.2007 NP Mahenova 2/164, Praha 5 - Košíře, Ing. arch. Adolf Pospíšil, ukončení nájmu NP dohodou
30 1089 05.10.2007 NP Vrchlického 47/483, 49/482, 51/479, Praha 5 - Košíře, zveřejnění záměru pronájmu na firmu AREA TZB, a.s.,
30 1090 05.10.2007 NP Hlubočepská 33/2, Praha 5 - Hlubočepy, MUDr. Ivo Ezechiáš, změna účinnosti NS - ordinace
30 1091 05.10.2007 NP Vrchlického 4/504, Praha 5 - Košíře, Ing. Jaroslav Kordas, změna v osobě nájemce
30 1092 05.10.2007 NP Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 - Smíchov, změna nájemce ze Správa budov Praha, a.s. na CENTRA, a.s.
30 1093 05.10.2007 NP Bozděchova 9/637, Praha 5 - Smíchov, změna nájemce ze Správa budov Praha, a.s. na CENTRA, a.s.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 65