Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 30.11.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 1587 03.12.2010 Rozpočtová opatření od 11. 11. 2010 do 24. 11. 2010
4 1588 03.12.2010 Informace o zpracování podkladů za správní obvod Praha 5 pro výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2009/2010
4 1589 03.12.2010 Zpráva o činnosti společnosti Harmaty Praha CZ, spol. s r. o. za měsíc říjen 2010
4 1590 03.12.2010 Kalendáře MČ Praha 5 na r. 2011 - rozdělovník
4 1591 03.12.2010 Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
4 1592 03.12.2010 Informace o nabídce odkupu spoluvlastnického podílu id. 40/69 na pozemcích č. parc. 1315, 1316, 1317, 1319/1 a 1319/2 v k. ú. Hlubočepy od spoluvlastníků (MČ vlastní id. 29/69)
4 1593 03.12.2010 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu na adrese Plzeňská 442/211, Praha 5 - Košíře
4 1594 03.12.2010 Organizační a finanční zajištění výstavy s názvem "Hollarka - pedagogové" v galerii Portheimka v termínu od 6. 12. 2010 do 7. 1. 2011
4 1595 03.12.2010 Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s. - odročení jednání ve věci vyklizení nemovitostí č. p. 463 Pod Žvahovem, Praha 5, spis. zn. 10 C 124/2010
4 1596 03.12.2010 Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5
4 1597 03.12.2010 Mimořádné odměny zaměstnanců Městské části Praha 5 zařazených do Úřadu městské části Praha 5
4 1598 03.12.2010 Schválení objednávky MČ Praha 5
4 1599 03.12.2010 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5"dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
4 1600 03.12.2010 Organizační změna ÚMČ Praha 5
4 1601 03.12.2010 Prověření smluv a usnesení RMČ Praha 5
4 1602 03.12.2010 Advokátní kanceláře vytipované k provedení právního posouzení komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5
4 1603 03.12.2010 Doplnění a změny členů komisí Rady MČ Praha 5
4 1604 03.12.2010 Termín konání a program Zastupitelstva MČ Praha 5
4 1605 03.12.2010 Odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 5