Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

29. zasedání rady dne 14.08.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 1013 16.08.2007 Program 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 13. 9. 2007
29 1014 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu úpravy směrné části ÚPn č. U 0564, k.ú. Smíchov
29 1015 16.08.2007 Vybudování betonového základu pod sochu sv. Václava, Musílkova ulice, k.ú. Košíře, č.parcely 2062/1
29 1016 16.08.2007 Restaurování sochy sv. Václava, Musílkova ul., Košíře, č.parcely 2062/1 a návrh smlouvy o dílo
29 1017 16.08.2007 Návrh na zadání dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce "Poliklinika Barrandov, Krškova 21/807- osazení termoregulačních ventilů"
29 1018 16.08.2007 Žádost organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, o. s. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro kampaň "Eurizons" na pěší zóně Anděl dne 4. 9. 2007
29 1019 16.08.2007 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 28/1001/2007, bod I. 1. ze dne 11. 7. 2007
29 1020 16.08.2007 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, výpočetní technika
29 1021 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu Urbanistické studie Nádraží Smíchov
29 1022 16.08.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání Bytového výboru ZMČ
29 1023 16.08.2007 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
29 1024 16.08.2007 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 2/99/2006, bod I. 4. ze dne 17. 1. 2006
29 1025 16.08.2007 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství pro reklamní akci Modré pyramidy, a. s. na pěší zóně Anděl ve dnech 21. 8. - 22. 8. 2007
29 1026 16.08.2007 Žádost společnosti Agentura GM Smíchov, s. r. o. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro akci "Happening společnosti ASEKOL" na pěší zóně Anděl ve dnech 19. 9. - 22. 9. 2007 a umístění reklamy od 3. 9. 2007 do 22. 9. 2007
29 1027 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě směrné části ÚPn v území OB na pozemcích č. parc. 4718, 4719, k.ú. Smíchov, ze stávajícího kódu míry využití B na C
29 1028 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Dům pro seniory Malvazinky, v Praze 5" na pozemku č. parc. 1479/112, k. ú. Košíře
29 1029 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytové domy Košíře" na pozemcích č. parc. 718, 732, 722/4 , k. ú. Košíře, ulice Pod Kavalírkou
29 1030 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytový dům Malvazinky" na pozemku č. parc. 1479/111, k. ú. Košíře
29 1031 16.08.2007 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
29 1032 16.08.2007 Darování měřícího modulu k monitorovacímu systému JIP chirurgické kliniky FN v Motole
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 61