Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

39. zasedání rady dne 30.09.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
39 1255 04.10.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
39 1256 04.10.2010 PhDr. Marie Valoušková, IČ 60474700 - uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 1996, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem NP umístěných v I. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
39 1257 04.10.2010 Rozpočtová opatření od 9. 9. 2010 do 22. 9. 2010
39 1258 04.10.2010 Záměr prodeje pozemku parcel. č. 1812/5, k. ú. Smíchov
39 1259 04.10.2010 Býv. nájemce NP čís. 901 a 902 U Královské louky 819/5, Praha 5 - Smíchov ATHINGANOI - občanské sdružení požádal o prominutí dlužného nájemného vč. příslušenství úroků z prodlení a smluvních pokut
39 1260 04.10.2010 Schválení objednávky MČ P5
39 1261 04.10.2010 Souhlas se zapůjčením NP ve Štefánikova 278/40, Praha 5 zhotoviteli opravy fasády a výměny oken v nemovitosti firmě PAMA, spol. s r. o.
39 1262 04.10.2010 Dočasný pronájem dvou parkovacích míst K Vodojemu 5 a 7
39 1263 04.10.2010 NP Plzeňská 127/950, Praha 5, k. ú. Košíře, Alice Hráčková, IČ 45325600, žádost o schválení Dohody o uznání a úhradě dluhu a prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení
39 1264 04.10.2010 NP Újezd 7/597, Praha 5, k. ú. Malá Strana, změna nájemní smlouvy v osobě nájemce ze společnosti SPECTATA, spol. s r. o., IČ 226139791, na společnost Cocoon hair, spol. s r. o., IČ 29033586
39 1265 04.10.2010 Pronájem části pozemku č. par. 2043/201 k. ú. Hlubočepy pro reklamní zařízení firmy EUROPLAKAT spol. s r. o.
39 1266 04.10.2010 Dodatek k nájemní smlouvě č. 58/0/OOA/06 - firma ORIS Praha, s. r. o. - změna sídla firmy
39 1267 04.10.2010 Výběr zhotovitelů oprav domovního a bytového fondu MČ P5 dle plánu OSM roku 2010 shodně s návrhy hodnotící komise
39 1268 04.10.2010 Záměr prodeje pozemku č. parc. 1731 k. ú. Košíře vlastníkům stavby garáže
39 1269 04.10.2010 Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 94/0/OOA/06 s firmou GEOSAN SIGMA, s. r. o. na část parc. č. 1593/1 a pozemek parc. č. 1593/4 včetně stavby č. p. 3186 pro realizaci projektu výstavby bytových domů Na Pláni
39 1270 04.10.2010 Žádost o trvalý průjezd parkem Mrázovka ke garáži u rodinného domu v ulici U Mrázovky 6, přes pozemky parc. č. 2389, 2390 a 4889/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
39 1271 04.10.2010 Klepierre CZ, s.r. o. - žádost o výměnu nápisu nad vchodem do Štefánikovy pasáže, Štefánikova 247, Praha 5
39 1272 04.10.2010 Vrácení kauce na prodej čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, Štěpařská 10, k. ú. Hlubočepy
39 1273 04.10.2010 Návrh na vybudování nového dětského hřiště v ulici Za Zámečkem, k. ú. Jinonice, Praha 5
39 1274 04.10.2010 Rozpočtová opatření od 23. 9. 2010 do 24. 9. 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36