Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

28. zasedání rady dne 08.07.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
28 866 09.07.2010 Č. p. 999 Na Bělidle, č. o. 11, Praha 5 - prodej bytové jednotky č. 999/7 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 412 a 413 oprávněnému nájemci - Alena a Pavel Fořtovi
28 867 09.07.2010 Revokace usnesení č. 23/772/2010 ze dne 15. 6. 2010
28 868 09.07.2010 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Mileny Tučkové a Věry Vithové
28 869 09.07.2010 Poskytnutí finančního daru Českému svazu protifašistických bojovníků Prahy 5 - Darovací smlouva
28 870 09.07.2010 Změny v komisích RMČ Praha 5
28 871 09.07.2010 Návrh na rozšíření předmětu VZ malého rozsahu: Vypracování zadávací dokumentace vč. inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky "Stavební úpravy MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami č. p. 3183/5, na pozemku parc. č. 4034/1, k. ú. Smíchov, Praha 5"
28 872 09.07.2010 Bezpečnostní situace v parku Skalka
28 873 09.07.2010 Návrh na oslovení firem, jako uchazečů o zakázku, na zhotovitele stavebních prací
28 874 09.07.2010 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
28 875 09.07.2010 Přehled plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010
28 876 09.07.2010 Provedení stavebních úprav 2 bytů v Domě s pečovatelskou službou na adrese Zubatého 10, Praha 5
28 877 09.07.2010 Návrh na zadání veřejné zakázky "ZŠ Radlická 140/115- výstavba tělocvičny -dodatečné stavební práce -II"