Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

30. zasedání rady dne 27.07.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 945 29.07.2010 Organizace spojených národů, se sídlem nám. Kinských 6, Praha 5 - pronájem objektu nám. Kinských 6, Praha 5
30 946 29.07.2010 Souhlas se vstupem na poz. parc. č. 1591, 1592/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke stavbě přeložky NTL plynového řadu v rámci plánované výstavby bytových domů Na Pláni
30 947 29.07.2010 MUDr. Michaela Prouzová - poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 9. 2009
30 948 29.07.2010 Návrh na odpis pohledávky za dlužníka MČ Praha 5 - PECO spol. s. r. o.
30 949 29.07.2010 Návrh na další neobsazování uvolněného bytu 1+kk na adrese Vltavská 350/26, Praha 5 - Smíchov
30 950 29.07.2010 Návrh na uzavření nové smlouvy se společností ELTODO CITELUM, s. r. o
30 951 29.07.2010 Změna způsobu prodeje domů č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům
30 952 29.07.2010 Na Šmukýřce 37, č. p. 931, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
30 953 29.07.2010 Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 - navýšení závazného ukazatele "odpisy" ( § 3113, pol. 7551 ) pro rok 2010
30 954 29.07.2010 Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 - navýšení závazného ukazatele "odpisy" ( § 3113, pol. 7551 ) pro rok 2010
30 955 29.07.2010 Úprava plánu odpisů dlouhodobého majetku v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 pro r. 2010
30 956 29.07.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
30 957 29.07.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 597 Újezd č. o. 7, k. ú. Malá Strana
30 958 29.07.2010 Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2010 shodně s návrhy hodnotící komise
30 959 29.07.2010 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON
30 960 29.07.2010 Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě směrné části ÚPn č. U 898 v k. ú. Smíchov
30 961 29.07.2010 Úprava směrné části ÚPn č. U 900 v k. ú. Smíchov, Rezidence Park Mrázovka
30 962 29.07.2010 Renovace Abstraktní plastiky svěřené MČ Praha 5
30 964 29.07.2010 Návrh hodnotící komise veřejné zakázky "Údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5"
30 965 29.07.2010 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do ZMČ Praha 5 a ZHMP ve dnech 15. a 16. října 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 55