Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

41. zasedání rady dne 12.10.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1329 14.10.2010 MUDr. Vladimír Remeš a MUDr. Irena Remešová - uzavření Dodatku č. 3 k nájemním smlouvám na pronájem NP polikliniky Krškova 807, Praha 5
41 1330 14.10.2010 VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., IČ 26479800 - vynaložení nákladů na stavební úpravy a opravy dle znaleckého posudku č. 3203-111.10, vyhotoveného Ing. Věrou Kadlecovou, dne 23. 7. 2010
41 1331 14.10.2010 Zpráva o investicích společnosti Medifin a. s. do areálu polikliniky Kartouzská do 30. 9. 2010 a přehled předpokládáných budoucích investic
41 1332 14.10.2010 Schválení objednávek MČ P5
41 1333 14.10.2010 Změna výše smluvní pokuty v nájemních smlouvách OOA
41 1334 14.10.2010 SANANIM občanské sdružení - nebytový prostor 819/101 Na Skalce 15 č. p. 819, k. ú. Smíchov, kontaktní centrum pro uživatele návykových látek
41 1335 14.10.2010 Č. p. 2243 Vrázova č. o. 7, k. ú. Smíchov - zrušení usnesení RMČ č. 20/680/2010 ze dne 27. 5. 2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru č. 2243/101
41 1336 14.10.2010 Č. p. 276 Lidická č. o. 36 - prodej půdní bytové jednotky č. 276/05, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu, zastavěném pozemku a souvisejícím pozemku oprávněnému nájemci
41 1337 14.10.2010 Dodatek k nájemní smlouvě 58/0/OOA/04 - pronájem pozemku č. parc. 1975/1 v k. ú. Košíře - MČ Praha 5 je nájemcem pozemku
41 1338 14.10.2010 Schválení objednávek MČ Praha 5
41 1339 14.10.2010 Návrh na vyřazení akce "Sanace zdiva proti vlhkosti, Stroupežnického 493/10, Praha 5" z plánu investičního odboru na rok 2010 a přesun finančních prostředků na akci "Uliční stromořadí a stavební úpravy komunikace Zborovská"
41 1340 14.10.2010 Pravidla pro uplatňování složení kauce při prodeji nemovitostí dle "Statutu..." třetí osobě
41 1341 14.10.2010 Schválení provedeného předvýběru prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
41 1342 14.10.2010 Smlouva o výpůjčce na pozemky parc. č. 2958/2, 2949 a 2908, k. ú. Smíchov mezi Městskou částí Praha 5 a Dopravním podnikem hl. m. Prahy
41 1343 14.10.2010 Žádost o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3067/6, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónicu 02 Czech Republic a. s.
41 1344 14.10.2010 Vyhotovení souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 1882/1, k. ú. Košíře a parc.č. 484/3, k. ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem vybudování provizorního vjezdu ke stavbě VSA Motol
41 1345 14.10.2010 Stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 954/1 a 954/11, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy - výběrové řízení
41 1346 14.10.2010 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti a to pozemku parc. č. 1542/1, k. ú. Košíře z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
41 1347 14.10.2010 Záměr pronájmu části pozemků č. parc. 22, 3/4, 18, 17/3, 12/1, k. ú. Smíchov
41 1348 14.10.2010 NP - Ostrovského 2, č. p. 33, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce TRADE JASMIN, IČ 28214480, uzavření Dodatku k NS
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 68