Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

38. zasedání rady dne 21.09.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1210 23.09.2010 Revokace usnesení č. 36/1146/2010
38 1211 23.09.2010 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání farního odpoledne
38 1212 23.09.2010 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 73/0/OOA/07na komplexní realizaci prodeje bytů a nebytových prostor
38 1213 23.09.2010 Žádost Petra Nováka o pronájem druhého parkovacího místa ve vnitrobloku domu č. p. 277, Vltavská 28
38 1214 23.09.2010 B. j. 789/3, v domě č. p. 789 Holečkova č. o. 49, k. ú. Smíchov - záměr prodeje
38 1215 23.09.2010 Návrh na zařazení 1 bytu za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem
38 1216 23.09.2010 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
38 1217 23.09.2010 Návrh dohody o provedení práce pro výkon funkce kronikáře Městské části Praha 5
38 1218 23.09.2010 Žádost společnosti HYPERCUBE, a. s. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro umístění reklamního panelu na pěší zóně Anděl ve dnech 18. 10. - 15. 11. 2010
38 1219 23.09.2010 Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí na třídu a uhrazení zvýšených výdajů v Základní škole Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
38 1220 23.09.2010 VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., IČ 26479800 - žádost o uzavření podnájemní smlouvy se společností DIGI Akademie, s. r. o. a umístění sídla společnosti DIGI Akademie, s. r. o. na adrese Vltavská 585/14, Praha 5
38 1221 23.09.2010 Danilo Česal, IČ 15315118 - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 55/0/OOA/08 ze dne 15. 7. 2008
38 1222 23.09.2010 Okrouhlík spol. s r. o., IČ 49612565 - žádost o uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 1993 a souhlas s uzavřením podnájemních smluv
38 1223 23.09.2010 Návrh metody, kterou bude prováděn předvýběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
38 1224 23.09.2010 Zpráva o činnosti společnosti Harmaty Praha CZ, spol. s r. o. za měsíc srpen 2010
38 1225 23.09.2010 Záštita radní Jitky Matouškové nad akcí Týden pro neziskový sektor a garanti jednotlivých dnů
38 1226 23.09.2010 Prodej 4 osobních automobilů z majetku Městské části Praha 5 za nabídkovou cenu prostřednictvím autobazarů
38 1227 23.09.2010 Schválení objednávky MČ P5
38 1228 23.09.2010 Snížení místního poplatku provozovatelům restauračních předzahrádek na PZ Anděl v době provádění úprav tramvajové trati (červenec - srpen 2010) o 50%
38 1229 23.09.2010 Žádost Základní školy Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 o grant MHMP na rok 2011 - provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45