Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

36. zasedání rady dne 07.09.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1109 09.09.2010 Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemku parc. č. 1280/1, k. ú. Hlubočepy za část pozemku parc. č. 1688, k. ú. Hlubočepy
36 1110 09.09.2010 Informace o udělených souhlasech v OSM od dubna 2010 do června 2010
36 1111 09.09.2010 Přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem "Nájem mobilní kanceláře"
36 1112 09.09.2010 Č. p. 276 Lidická č. o. 36 - Záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 276/05, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu, zastavěném pozemku a souvisejícím pozemku oprávněnému nájemci
36 1113 09.09.2010 Č. p. 597 Újezd č. o. 7 - Záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 597/09, k. ú. Malá Strana včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
36 1114 09.09.2010 Č. p. 597 Újezd č. o. 7 - Záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 597/10, k. ú. Malá Strana včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
36 1115 09.09.2010 Č. p. 573 Petřínská č. o. 12 - Záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 576/17, k. ú. Malá Strana včetně podílu na spol. prostorách domu, zastavěném pozemku a souvisejícím pozemku oprávněnému nájemci
36 1116 09.09.2010 Návrh dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
36 1117 09.09.2010 Personální záležitosti
36 1118 09.09.2010 Rozpočtová opatření od 11. 8. 2010 do 25. 8. 2010
36 1119 09.09.2010 Rozbor hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2010
36 1120 09.09.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
36 1121 09.09.2010 Ustanovení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2010
36 1122 09.09.2010 Poskytnutí finančních prostředků ve výši 300. 000 Kč obci Višňová (okres Liberec) v souvislosti s ničivými povodněmi 2010
36 1123 09.09.2010 Návrh dodatkuč.1 ke smlouvě o dílo č. 063/2009 ze dne 8. 12. 2009 na výměnu oken do ulice domů Stroupežnického 2326/24, 2324/26, 2327/28, Praha 5
36 1124 09.09.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
36 1125 09.09.2010 Nabídka 2 uvolněných bytů vybraným žadatelům a návrh na provedení oprav 1 uvolněného bytu z prostředků MČ Praha 5
36 1126 09.09.2010 Výsledek nabídkového řízení na pronájem 3 bytů za smluvní nájemné (skupina 55)
36 1127 09.09.2010 Návrh na oslovení firem jako uchazečů o zakázku na zhotovitele stavebních prací, výměna oken a oprava střechy domů Nádražní 24/1301, 92/48, Praha 5
36 1128 09.09.2010 Projekt FIXPOINT - průběžná zpráva o. s. Progressive
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 63