Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

33. zasedání rady dne 17.08.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1015 18.08.2010 Odpis nevymahatelných pohledávek za smluvní pokuty za rok 2007 a 2008 u nájmu nebytových prostor
33 1016 18.08.2010 Změna platového výměru ředitelky mateřské školy v souvislosti s navýšením kapacity Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 a v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
33 1017 18.08.2010 Petice za výměnu vedení Prahy 5
33 1018 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ 19/603/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 479/101 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
33 1019 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ 19/604/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 479/102 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
33 1020 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/605/2010 a nový záměr společného prodeje nebytových prostor 479/103 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, 482/103 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49 a 483/103 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, vše k. ú. Košíře
33 1021 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ 19/606/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 482/101 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
33 1022 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/607/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 482/102 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
33 1023 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/608/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 483/101 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
33 1024 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/609/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 483/102 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
33 1025 18.08.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
33 1026 18.08.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 597 Újezd č. o. 7, k. ú. Malá Strana
33 1027 18.08.2010 Návrh na provedení veřejné zakázky "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 720/26, výstavba pavilonu tělocvičny - zpracování zadávací dokumentace v podrobnostech prováděcího projektu "
33 1028 18.08.2010 Pracovní řád Úřadu městské části Praha 5
33 1029 18.08.2010 Prodej bytového domu č. p. 794, Erbenova č.o. 2 se zastavěným pozemkem parc. č. 3573, k. ú. Smíchov a schválení dohod o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č.794/10 a 794/11
33 1030 18.08.2010 NP Ostrovského 2, č. p. 33, Praha 5 - k. ú. Smíchov, TRADE JASMIN, spol. s r.o., IČ 28214480, návrh na podání výpovědi z nájmu, návrh na podání žaloby na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství v případě neuhrazení pohledávky do data ukončení nájmu
33 1031 18.08.2010 Nájemce T - Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, žádost o prodloužení doby nájmu
33 1032 18.08.2010 Nájemce T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, žádost o prodloužení doby nájmu
33 1033 18.08.2010 Petice za dodržování čistoty a ochrany životního prostředí v okolí stavby na pozemcích 550,555 a 556/2 v kat. území Košíře
33 1034 18.08.2010 Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 2483/4, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro T - System Czech republic, a. s.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 41