Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

29. zasedání rady dne 13.07.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 878 29.07.2010 Stanovisko k prodeji části poz. parc. č. 5043/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a směně části poz. parc. č. 1753/2 ve vlastnictví Prague Business Property a. s. a části poz. parc. č. 5043/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
29 879 29.07.2010 Žádost správní firmy CENTRA, a. s. o proplacení náhrady škod způsobených sněhovou kalamitou na vozidlech zaparkovaných u domů MČ Praha 5
29 880 29.07.2010 Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 972, 973, 977/2, 977/3, k. ú. Hlubočepy za pozemky parc. č. 2043/88 a 2043/89
29 881 29.07.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4185/11, 4185/14 a části pozemku parc. č. 5097, vše v k. ú. Smíchov
29 882 29.07.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 942/14, k. ú. Hlubočepy
29 883 29.07.2010 Převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 15. 000 Kč a následné čerpání IF ve výši 74. 000 Kč - ZŠ waldorfská
29 884 29.07.2010 ISCO spol. s r. o. - uzavření Dodatku č. 7 k NS č. 85/0OOA/06 ze dne 20. 10. 2006 ve znění pozdějších dodatků, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje nájemné
29 885 29.07.2010 Europharm a. s., IČ 49621173 - poskytnutí slevy z nájemného za užívání NP v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
29 886 29.07.2010 Milan Kadlec, IČ 67278710 - žádost o umístění prodejního pultu ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
29 887 29.07.2010 AquaDream a. s. - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 63/0/OOA/07 ze dne 11. 9. 2007, na pronájem Sportovního centra Barrandov, Praha 5
29 888 29.07.2010 Smíchovské cedule na historicky cenné objekty
29 889 29.07.2010 Zrušení NS 11/2010, ev. čís. 21/0/OOA/NP/10 uzavřené s Jaroslavem Kolandou na užívání 1 stání ve spol. garáži ve dvoře nem. č. p. 2326 Stroupežnického 24,Praha 5
29 890 29.07.2010 Dohoda o provedení změny stavby v domě Stroupežnického 2326/24, Praha 5 u NP s nájemcem L. Kotalem a J. Kotalovou na výměnu výkladců prodejny rychlého občerstvení
29 891 29.07.2010 Revokace usnesení ze dne 8. 12. 2009 čj. 19/15/2009
29 892 29.07.2010 Výsledek nabídkového řízení na pronájem 8 bytů za smluvní nájemné (skupina 54)
29 893 29.07.2010 Revokace usnesení č. 16/482/2010
29 894 29.07.2010 Žádost o souhlas s konáním charitativní prezentace firmy Avon Cosmetics - "Projekt proti rakovině prsu" na pěší zóně Anděl ve dnech 21. a 27. 10., 4. a 11. 11. 2010
29 895 29.07.2010 Jan Písecký - Tenis Cibulka, V Stráni 11, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 3 k Opční nájemní smlouvě ze dne 23. 3. 2004
29 896 29.07.2010 Žádost Mojmíra Halena, Pechlátova 2503/16, Praha 5, o sloučení stávajícího bytu s uvolněným bytem v témže domě
29 897 29.07.2010 Návrh na zařazení 1 bytu za smluvní nájemné, 3 bytů za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 2 bytů za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 67