Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

20. zasedání rady dne 27.05.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
20 627 01.06.2010 Novela nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, s žádostmi o zařazení místa do přílohy č. 1 nařízení - připomínkové řízení
20 628 01.06.2010 Na Šmukýřce 29, prodej bytových jednotek č. 916/2, 916/3 a 916/4 v domě č. p. 916, k. ú. Košíře
20 629 01.06.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 50/1, 50/3, 495/5, 471/1, 486/4 a částí pozemků parc. č. 489/2 a 6/1, k. ú. Motol
20 630 01.06.2010 Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidací předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace - stav k 31. 12. 2009
20 631 01.06.2010 Příkazní smlouva o správě objektu - Štefánikova 41/338, k. ú. Smíchov
20 632 01.06.2010 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
20 633 01.06.2010 OOA MHMP žádá RMČ P5 o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemků parc. č. 3916/2 a 4841/4, k. ú. Smíchov
20 634 01.06.2010 Firma T-Systems Czech Republic a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/14, 1796/2, 1798/109, 1798/110, 1798/111, 1798/156, 1798/351, 1798/352, 1798/77 a 1798/84, vše v k. ú. Hlubočepy
20 635 01.06.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji, případně pronájmu pozemku parc. č. 564/1 a částí pozemku parc. č. 562, k. ú. Radlice
20 636 01.06.2010 Návrh na odpis nevymahatelných a promlčených pohledávek za dlužníky MČ Praha 5 v celkové výši 21. 935,90 Kč
20 637 01.06.2010 Žádost o převzetí záštity a finanční příspěvek na preventivně-bezpečnostní akci Bezpečné léto
20 638 01.06.2010 Exkurze žáků z 8. tříd ZŠ z Prahy 5 do Národního památníku v Osvětimi
20 639 01.06.2010 Odpis pohledávek do výše 5.000 Kč na základě směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky
20 640 01.06.2010 Návrhy na podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut za užívání NP, vč. případných žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným užíváním cizí věci
20 641 01.06.2010 Novostavba "Viladomy - Lučistníků, Radlice Praha 5", parc. č. 434/1, 434/4, 434/5, k. ú. Radlice, dokumentace k územnímu řízení
20 642 01.06.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost Opus Pictum o. s. o prodloužení termínu předložení vyúčtování
20 643 01.06.2010 Kulturní akce v parku Portheimka
20 644 01.06.2010 Návrh smlouvy o dílo s Agenturou GM, s. r. o. na zajištění koncertu Filharmonie Hradec Králové
20 645 01.06.2010 Žádost o vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2056/11 parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PRE a. s.
20 646 01.06.2010 Záměr vybudování masérny pro potřeby zaměstnaců Městské části Praha 5 zařazených do Úřadu městské části Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 63