Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

25. zasedání rady dne 22.06.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
25 785 24.06.2010 Pronájem pozemků v k. ú. Motol pro umístění a provozování reklamního zařízení - outdoor akzent, s. r. o.
25 786 24.06.2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 05/0/OSS/06 o provozu nápojových automatů se společností ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE, s. r. o.
25 787 24.06.2010 Provedení veřejné zakázky s názvem "Oprava zdvihacího zařízení umístěného v provozní budově Úřadu městské části Praha 5 nám. 14. října 1381/4"
25 788 24.06.2010 Štěpařská č. o. 10, společný prodej čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemkem parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy
25 789 24.06.2010 Den dětí - Revokace usnesení č. 20/684/2010 ze dne 27. 5. 2010
25 790 24.06.2010 Revize a úpravy vzorových smluv týkajících se prodeje majetku MČ Praha 5, pronájmu NP atd. pro potřeby Odboru obchodních aktivit MČ Praha 5
25 791 24.06.2010 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 719/7 a 719/6, k. ú. Jinonice za účelem výstavby lešení pro zateplení objektů ul. Polívkova č. p. 539-541, k. ú. Jinonice a mezideponie stavební suti
25 792 24.06.2010 Stanovisko k prodeji (eventuálně pronájmu) části pozemku parc. č. 1627/1, k. ú. Hlubočepy - sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele
25 793 24.06.2010 Záměr prodeje pozemku parcel. č. 1812/5, k. ú. Smíchov
25 794 24.06.2010 Koncepce jazykového vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 5 včetně uvolněných členů ZMČ Praha 5
25 795 24.06.2010 NP - Na Bělidle 36, č.p. 297, Praha 5 - k.ú. Smíchov, žádost nájemce Tomáše Kocourka, IČ 66899575 o slevu z nájemného
25 796 24.06.2010 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na provedení stavebních prací čís. 16/0/OOA/NP/09 o změně termínu sjednaného v bodu 6. čl. III., která je uzavřena s budoucím nájemcem NP v č. p. 259, k. ú. Smíchov, Štefánikova č. o. 51, Praha 5 M. Dřímalem
25 797 24.06.2010 NP - Zborovská 8, č. p. 1188, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce UNIQA pojišťovna, žádost o ukončení nájemní smlouvy 106/OSM/01 na umístění 1 ks reklamního štítu, dohodou ke dni 30. 06. 2010
25 798 24.06.2010 NP - Lidická 36, č. p. 276, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Alloh Mohsen, žádost o snížení nájmu
25 799 24.06.2010 Zveřejnění nabídky pronájmu volného NP kanceláří o velikosti 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č. p. 216, k. ú. Smíchov , Štefánikova č. o. 21
25 800 24.06.2010 Výsledek nabídkového řízení č. 20/2010 na pronájem NP v 1. suterénu nemov. č. p. 259, k. ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5, kosmetického salonu o velikosti 42,25 m2
25 801 24.06.2010 Uzavření dodatku č. 1 k NS č. 168/OSM/00 ze dne 21. 9. 2010 se společností GTS NOVERA s. r. o., k pronájmu části střechy pro umístění anténního systému na nemovitosti č. p. 247/17,Štefánikova Praha 5
25 802 24.06.2010 NP - Zborovská č. o. 8, č. p. 1188, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Milan Ficenc, ukončení nájmu dohodou ke dni 30. 06. 2010
25 803 24.06.2010 NP - Zahradníčkova 20, č. p. 1127, Praha 5 - Košíře, nájemce MUDr. Snježana Stjepanovič, IČ 68404271, žádost o změnu nájemní smlouvy v označení nájemce
25 804 24.06.2010 NP - Nádražní 24, č. p. 1301, Praha 5 - k. ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru č. 21/2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37