Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

18. zasedání rady dne 11.05.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
18 560 14.05.2010 Sportovní letní dny v Aquaparku Barrandov
18 561 14.05.2010 Sportovní den Prahy 5 "O pohár starosty MČ Praha 5" pro žáky základních škol Prahy 5
18 562 14.05.2010 Štěpařská č. o. 10, záměr prodeje domů č. p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemkem parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
18 563 14.05.2010 Záměr prodeje řadových garáží na cizím pozemku parcel. č. 1475/94, k. ú. Košíře
18 564 14.05.2010 Směrnice č. 2/2010 o hospodaření s finančními prostředky a její účinnost od 1. 6. 2010
18 565 14.05.2010 Směrnice č. 3/2010 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek
18 566 14.05.2010 Žádost Petry Karasové o proplacení náhrady škody za poškozené vozidlo při sněhové kalamitě ve výši 5.698 Kč z titulu spoluúčasti na pojistné události u pojišťovny UNIQA a. s.
18 567 14.05.2010 Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení La Isla Production na pořádání 5. ročníku Pražského karnevalu
18 568 14.05.2010 Koncerty a vystoupení během konání výstavy Vlastimil Šik - Epilog v Galerii Portheimka
18 569 14.05.2010 Návrh na odměnu ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
18 570 14.05.2010 Smlouva o poskytování právní pomoci mezi Městskou částí Praha 5 a JUDr. Vladimírem Stárkem, advokátem
18 571 14.05.2010 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou
18 572 14.05.2010 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2009/10 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
18 573 14.05.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
18 574 14.05.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
18 575 14.05.2010 NP Na Neklance 30/1299, Praha 5 - Smíchov, Stanislav Mečíř - uzavření Dohody o provedení změny stavby
18 576 14.05.2010 T-Mobile Czech Republic, a. s., uzavření Dodatku č. 3 k NS č. 175/OSM/01 ze dne 29. 11. 2001 ve znění pozdějších dodatků, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje roční nájemné
18 577 14.05.2010 NP Na Hutmance, Praha 5 - Jinonice, pronájem na základě oznámení záměru
18 578 14.05.2010 Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 4875/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro T - System Czech republic a. s.
18 579 14.05.2010 NP - Holubova 2, č. p. 2518, Praha 5 - k. ú. Smíchov, žádost o slevu z nájemného
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33