Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

16. zasedání rady dne 27.04.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
16 473 29.04.2010 Informace o uzavřených nájemních smlouvách za rok 2009
16 474 29.04.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
16 475 29.04.2010 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
16 476 29.04.2010 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
16 477 29.04.2010 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
16 478 29.04.2010 Provedení veřejné zakázky s názvem "Zajišťování výkonu vybraných činností v plnění povinností bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany"
16 479 29.04.2010 Smlouva o poskytování právní pomoci mezi Městskou částí Praha 5 a advokátem JUDr. Vladimírem Stárkem
16 480 29.04.2010 Použití investičního fondu v roce 2010 v MŠ Hlubočepská
16 481 29.04.2010 Jmenování členů Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 za zřizovatele
16 482 29.04.2010 Návrh na kurz týmové spolupráce pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 5
16 483 29.04.2010 Pronájem části pozemku parc. č. 792/11 v k. ú. Jinonice - rondel firmy Pragoplakát, s. r. o.
16 484 29.04.2010 Novostavba "Dům sociálních služeb Na Cihlářce" parc. č. 2586, 2587/1 - 4, k. ú. Smíchov, dokumentace k územnímu řízení
16 485 29.04.2010 Žádost o souhlas s konáním reklamní akce "Modrá pyramida" na pěší zóně Anděl ve dnech 19. - 25. 7. 2010
16 486 29.04.2010 Provoz autobusové linky MHD č. 128 zajišťující dopravní obsluhu území MČ P5 - Žvahova - návrh smlouvy umožňující jeho financování v roce 2010
16 487 29.04.2010 Pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
16 488 29.04.2010 Návrh na přidělení grantů v oblasti školství " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2010
16 489 29.04.2010 Přidělení grantů na rok 2010 v oblasti kultury a kulturních aktivit
16 490 29.04.2010 Přidělení grantů na rok 2010 v oblasti zachování a obnovy kulturních památek
16 491 29.04.2010 NP Plzeňská 49/198, Praha 5 - Košíře, návrh na podání výpovědi z nájmu nájemci Jiřímu Veseckému
16 492 29.04.2010 NP - Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, Alexej Rudnev, žádost o ukončení nájmu spol. domovního prostoru dohodou
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45