Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

8. zasedání rady dne 23.02.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
8 190 26.02.2010 Č. p. 569, Jindřicha Plachty č. o. 13, se zastav. pozemkem parc. č. 475/1, k. ú. Smíchov - prodej b. j. 569/5
8 191 26.02.2010 Záměr prodeje pozemku č. parc. 2084/3 k. ú. Smíchov - zastavěného garáží vlastníkům stavby
8 192 26.02.2010 Rozpočtová opatření od 28. 1. 2010 do 10. 2. 2010
8 193 26.02.2010 Schválení programu 21. ZMČ P5, které se koná dne 16. 3. 2010
8 194 26.02.2010 Návrh na zpracování architektonické studie - koncepce rozvoje a využití ploch zeleně na území MČ Praha 5 navazujících na parkové plochy Husovy Sady
8 195 26.02.2010 Dům Pod Habrovou 22, dokumentace k územnímu řízení
8 196 26.02.2010 Podpora celosvětové kampaně "VLAJKA PRO TIBET"
8 197 26.02.2010 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010
8 198 26.02.2010 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2009 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.
8 199 26.02.2010 Žádost o prodej id. 164/10000 pozemků parc. č. 298/113, 298/122 a 298/123, k. ú. Motol
8 200 26.02.2010 Žádost o souhlas s konáním akce "Evropský den 2010" na pěší zóně Anděl dne 6. 5. 2010
8 201 26.02.2010 Žádost o souhlas s prezentací humanitární činnosti Občanského sdružení ADRA v rámci velikonoční sbírky na pěší zóně Anděl ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2010
8 202 26.02.2010 Žádost o souhlas s pořádáním benefiční sbírkové kampaně "Akce cihla" na pěší zóně Anděl ve dnech 30. 5. - 31. 7. 2010
8 203 26.02.2010 Zahradníčkova č. p. 27, 28, 29, k. ú. Motol, prodej bytové jednotky 28/4 podle zákona č. 72/1994 Sb., oprávněnému nájemci bytu
8 204 26.02.2010 Pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
8 205 26.02.2010 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
8 206 26.02.2010 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
8 207 26.02.2010 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
8 208 26.02.2010 Návrh na podpis plných mocí pro advokátní kanceláře JUDr. Nataši Tuvorové a Mgr. Ireny Lazurové, L L. M. pro podepisování výpovědí z nájmu bytů
8 209 26.02.2010 Finanční příspěvek na pořádání Svatováclavských slavností 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31