Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

12. zasedání rady dne 30.03.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
12 352 02.04.2010 Žádost společnosti Dílo Mariino (Hnutí Fokoláre) o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání kulturně-duchovního cyklu setkání pod názvem "Zlatá Praha" v roce 2010
12 353 02.04.2010 Rekonstrukce a dostavba BD "Štefánikova 5/59", č. parc. 3019, 3025/1-2, 3026, k. ú. Smíchov, dokumentace k územnímu řízení
12 354 02.04.2010 Přezkoumání výsledků hospodaření za rok 2010 auditorem
12 355 02.04.2010 Žádost pojišťovny UNIQA, a.s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 39.903,- Kč
12 356 02.04.2010 MHMP, odd. pozemkový servis, požádal o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Letňany, Dolní Chabry za pozemky v k. ú. Košíře, Radotín, Zbraslav, Troja a Michle
12 357 02.04.2010 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 942/118, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu výstavby lešení na zateplování panelových domů Brichtova 816 a 817, Praha 5 - Hlubočepy
12 358 02.04.2010 Záměr prodeje řadových garáží na pozemcích parcel. č. 1434/2 a 1434/3, k. ú. Košíře, nám. J. Machka
12 359 02.04.2010 Garáže Na Bělidle 3 č. p. 64, záměr prodeje garáží se zastavěným pozemkem parcel. č. 382/2, k. ú. Smíchov
12 360 02.04.2010 Pronájem části pozemku č. parc 445/3 k. ú. Smíchov pro parkování - dvůr domu Vltavská 277/28
12 361 02.04.2010 Použití investičního fondu v roce 2010 v ZŠ a MŠ U Santošky
12 362 02.04.2010 Oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a vozovek na území MČ P5 (Filmařská, Kmochova) ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v r. 2010 ve výši 5 mil. Kč - návrh smlouvy mezi MČ P5 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
12 363 02.04.2010 Žádost správní firmy CENTRA, a. s. o proplacení náhrady škod způsobených sněhovou kalamitou na vozidlech zaparkovaných u domů MČ Praha 5
12 364 02.04.2010 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2010
12 365 02.04.2010 Personální záležitosti
12 366 02.04.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
12 367 02.04.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
12 368 02.04.2010 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2010/2011 ve třinácti mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
12 369 02.04.2010 Provoz školních družin v době velikonočních prázdnin 2009/2010
12 370 02.04.2010 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2010/2011 ve čtyřech mateřských školách při základních školách zřizovaných MČ Praha 5
12 371 02.04.2010 Návrh na podání žalob o zaplacení dlužného nájemného za byty
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40