Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

11. zasedání rady dne 23.03.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 301 31.03.2010 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro soc. oblast - V. Program - podpora MČ v oblasti soc. služeb pro rok 2010 a návrh na jmenování komise na otevírání obálek a posouzení žádostí pro poskytnutí účelové dotace V. Program - Podpora MČ v oblasti soc. služeb
11 302 31.03.2010 Návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení žádostí na udělení grantů v roce 2010 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika" a "Podaná ruka - volnočasové aktivity občanů"
11 303 31.03.2010 Žádost společnosti Via Lucis o. p. s, Záhorského 886/4, Praha 5, o zrušení výpovědi a uzavření splátkového kalendáře
11 304 31.03.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
11 305 31.03.2010 Nabídka 1 uvolněného bytu a návrh na další nepronajímání 1 uvolněného bytu
11 306 31.03.2010 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
11 307 31.03.2010 Rozpočtové opatření od 25. 2. 2010 do 10. 3. 2010
11 308 31.03.2010 Pohádkové Velikonoce Prahy 5
11 309 31.03.2010 Pronájem části pozemku č. parc. 608 k. ú. Smíchov - Nádražní č. p. 761/52 - nájemce nebytového prostoru v domě
11 310 31.03.2010 Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 792/11 v k. ú. Jinonice - rondel firmy Pragoplakát, s. r. o.
11 311 31.03.2010 Pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
11 312 31.03.2010 Sbírka pomoc seniorům - závěrečná zpráva
11 313 31.03.2010 Zpráva o stížnostech, oznámeních, podnětech a peticích občanů vyřízených ÚMČ Praha 5, plnění plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 a činnosti oddělení kontroly odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 5 v roce 2009
11 314 31.03.2010 Uzavření nájemních smluv s MAXIMA, spol. s r. o. na NP v č. p. 1844 a 1845 , k. ú. Smíchov a se Žabka, a. s. na NP u č. p. 107, k. ú. Smíchov dle Dohody o narovnání a zveřejněných záměrů pronájmů
11 315 31.03.2010 NP Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, Etappa s. r. o., žádost o úpravu předpisu nájemného za měsíc 10/2009
11 316 31.03.2010 NP Na Hutmance, Praha 5 - Jinonice, pronájem na základě oznámení záměru
11 317 31.03.2010 NP - Stroupežnického 24, č. p. 2326, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
11 318 31.03.2010 Medifin a. s., poliklinika Kartouzská - schválení uzavření Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 9. 4. 2008 na podnájem nebytových prostor budovy A polikliniky Kartouzská
11 319 31.03.2010 Rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v období od 1. 7. do 31. 8. 2010 včetně
11 320 31.03.2010 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 41/0/KMČ/08, využívání databází ČTK - změna DPH
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 51