Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

6. zasedání rady dne 09.02.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 123 11.02.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost pro arte vivendi o prodloužení termínu předložení vyúčtování
6 124 11.02.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost Pražské komorní filharmonie o prodloužení termínu předložení vyúčtování
6 125 11.02.2010 Záměr umístění nové pamětní desky jako symbolu osvobození Prahy 5 - Pražské povstání na území Prahy 5
6 126 11.02.2010 Rozpočtová opatření od 19. 1. 2010 do 27. 1. 2010
6 127 11.02.2010 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2010
6 128 11.02.2010 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 - navýšení závazného ukazatele "odpisy" ( § 3117, pol. 7551 ) pro rok 2010
6 129 11.02.2010 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Klárou Paříkovou, stavebníkem bytu č. 1 v domě č. p.187 Plzeňská č. o.183, k. ú. Košíře, Praha 5 a Bytovým družstvem Plzeňská 187, jako vedlejším účastníkem
6 130 11.02.2010 Prodej bytového domu č. p. 796, Plzeňská č. o. 82, se zastav. pozemkem parc. č. 1290 k. ú. Košíře dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
6 131 11.02.2010 Prodej bytového domu č. p. 2662, U Mrázovky č. o. 21, včetně pozemků parc. č. 2443 a parc. č. 2445/6, k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
6 132 11.02.2010 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Armenem Tadevosjanem a Armenuhi Ghukasyan, stavebníky bytu č. 13 v domě Plzeňská 796/82, k. ú. Košíře, Praha 5 a Plzeňská 796- bytové družstvo, jako vedlejším účastníkem
6 133 11.02.2010 Návrh na zařazení 4 bytů za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 2 bytů za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky
6 134 11.02.2010 Směrnice č. 1/2010, pro vyřizování stížností
6 135 11.02.2010 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
6 136 11.02.2010 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
6 137 11.02.2010 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
6 138 11.02.2010 Vzdělávací institut Karla Engliše s. r. o. - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 53/0/OOA/09 ze dne 22. 6. 2009 na pronájem objektu č. p. 107, Švédská 39, Praha 5, k. ú. Smíchov, kterým se mění název společnosti
6 139 11.02.2010 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - tzv. TESCO objekt č. p. 328, na pozemku parc. č. 442/34 v k. ú. Radlice
6 140 11.02.2010 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 536/10 k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ P5 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 157 k. ú. Radlice
6 141 11.02.2010 Změna způsobu prodeje domů č. p. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 a 1127 Zahradníčkova č. o. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům
6 142 11.02.2010 Částečné zrušení usnes. RMČ - záměr prodeje b. j. č. 122/2, Stroupežnického č. o. 11, k. ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc. č. 2890
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35