Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 02.02.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 101 04.02.2010 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o poskytování právní pomoci mezi MČ Praha 5 a JUDr. Ivanou Staňkovou, advokátkou
5 102 04.02.2010 Prodej bytového domu č. p.187 Plzeňská č. o.183, se zastav. pozemkem parc.č. 748, k. ú Košíře dle Statutu a Pravidel... Bytovému družstvu Plzeňská 187 se sídlem Praha 5, Košíře, Plzeňská 187/183 složenému z oprávněných nájemců bytů
5 103 04.02.2010 Návrh na změnu zapisovatelky protidrogové komise
5 104 04.02.2010 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání šachových turnajů v roce 2010
5 105 04.02.2010 NP - Švédská 35/1844, Praha 5 - Smíchov, Nadace Umění pro zdraví, poskytnutí slevy z nájemného
5 106 04.02.2010 NP - Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, žádost o schválení podnájmu pro MUDr. Zarine Chačikjanovou
5 107 04.02.2010 Záměr prodeje řadových garáží na pozemku parcel. č. 1475/94, k. ú. Košíře
5 108 04.02.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
5 109 04.02.2010 Zajištění vánočních a velikonočních slavností na Smíchově
5 110 04.02.2010 Poskytnutí půjčky
5 111 04.02.2010 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
5 112 04.02.2010 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
5 113 04.02.2010 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2010/2011
5 114 04.02.2010 Na Šmukýřce 37, č. p. 931, k. ú. Košíře, Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
5 115 04.02.2010 Na Šmukýřce 1, č. p. 934 a Na Stárce 37, č. p. 935, k. ú. Košíře, Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
5 116 04.02.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2107/5, k. ú. Košíře
5 117 04.02.2010 Informace o udělených souhlasech v OSM od září 2009 do prosince 2009
5 118 04.02.2010 Strakatého 3, č. p. 918, k. ú. Košíře, Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
5 119 04.02.2010 Návrh na uzavření mandátních smluv s Mgr. Sedlačíkovou a JUDr. Kociánovou
5 120 04.02.2010 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 22