Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 26.01.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 75 28.01.2010 Změna Pravidel postupu prodeje nebytových prostor
4 76 28.01.2010 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytech
4 77 28.01.2010 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 483 Vrchlického č.o. 47, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytech
4 78 28.01.2010 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - záměr prodeje po bytech
4 79 28.01.2010 Záměr prodeje bytového domu č. p. 462 Ke Koulce č. o.13, včetně příslušenství a pozemku par. č. 1235, k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
4 80 28.01.2010 Zahradníčkova č. p. 24, 25, 26, k. ú. Motol, prodej bytové jednotky 25/4, podle zákona č. 72/1994 Sb., oprávněnému nájemci bytu
4 81 28.01.2010 Prodej bytové jednotky 861/11, v domě č. p. 861 Lamačova č. o. 28, k. ú. Hlubočepy
4 82 28.01.2010 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
4 83 28.01.2010 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
4 84 28.01.2010 Úprava výše nájemného v roce 2010 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor, garáží a pozemků na základě roční míry inflace pro rok 2009
4 85 28.01.2010 Vyjmutí nájemce NP Emilie Šamonilové ze seznamu nájemců uvedených v příloze usn. RMČ č. 43/1409/2009 z 15. 12. 2009 - návrhy na podání žalob na uhrazení pohledávek a sml. pokut za užívání NP + návrh na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 26. 231,- Kč
4 86 28.01.2010 Návrh změn vlny Z/06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn)
4 87 28.01.2010 Návrh Změn vlny Z/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn)
4 88 28.01.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost KK Poštovka o prodloužení termínu předložení vyúčtování
4 89 28.01.2010 Neinvestiční příspěvek Českému rozhlasu Online
4 90 28.01.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost Základní školy Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 o prodloužení termínu předložení vyúčtování
4 91 28.01.2010 Návrh na snížení osobního ohodnocení ředitelce Základní školy Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 Mgr. Ireně Prokopové
4 92 28.01.2010 Návrh na prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku za rok 2009
4 93 28.01.2010 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí - správních obvodů v roce 2010
4 94 28.01.2010 Darování movitých věcí o. s. Progressive
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26