Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

3. zasedání rady dne 19.01.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 35 25.01.2010 Poskytnutí neinvestičního příspěvku firmě Pražské centrum, s. r. o., na akci Klamoklání
3 36 25.01.2010 Žádost Klubu pacientů mnohočetný myelom, o. s. o bezúplatný pronájem zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem zasedání regionální organizační skupiny v roce 2010
3 37 25.01.2010 Finanční dar ve výši 5.000,- Kč Beatě Berouskové, matce Kevina Berouska, který se narodil ve FN Motol jako první občánek Městské části Praha 5 v roce 2010
3 38 25.01.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1385/2, k. ú. Košíře
3 39 25.01.2010 Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 4199/67 a 4199/1, k. ú. Smíchov
3 40 25.01.2010 OOA MHMP obdržel žádost o prodej pozemku parc. č. 3456/1, k. ú. Smíchov
3 41 25.01.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 467/1, k. ú. Radlice
3 42 25.01.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1935/105 a 2026/3, k. ú. Košíře
3 43 25.01.2010 Prodej NP 2172/100, č. p. 2172 Holečkova č. o.28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p.2172 a pozemku parc. č. 3382 o velikosti 338/8476, k. ú. Smíchov
3 44 25.01.2010 Bieblova 4, záměr koupě id. 3/16 domu č. p. 1063 s id. 3/16 zastavěného pozemku parcel. č. 2211, k. ú. Smíchov
3 45 25.01.2010 Přehled plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009
3 46 25.01.2010 Uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 ve znění dodatků č. 1-3 se společností T-MOBIL Czech Republic, a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681
3 47 25.01.2010 Zajištění právní, poradenské a konzultační činnosti v oblasti ochrany životního prostředí
3 48 25.01.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
3 49 25.01.2010 Změna v pracovní skupině bytového výboru ZMČ pro losování obálek z nabídkového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné
3 50 25.01.2010 Nabídka na pronájem uvolněného bytu
3 51 25.01.2010 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
3 52 25.01.2010 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytů z důvodu prokázaných nedoplatků na nájemném
3 53 25.01.2010 Prodej bytového domu č. p. 381, Plzeňská č. o. 64, včetně příslušenství a pozemkem parc. č. 3568 a parc. č. 3569 , k. ú. Smíchov dle Statutu a Pravidel...
3 54 25.01.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost o. s. Výtopna Zlíchov, klub železniční o prodloužení termínu předložení vyúčtování
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40