Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

2. zasedání rady dne 12.01.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 11 14.01.2010 Č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 - prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
2 12 14.01.2010 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 486/15 486/16 v souvislosti s prodejem domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32, k. ú. Košíře
2 13 14.01.2010 Magic Rainbow, s. r. o. - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne 17. 4. 2009, z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1. 1. 2010 a souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
2 14 14.01.2010 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků s Petrem Bezecným, Slovinská 15, Praha 10, IČ 70929718
2 15 14.01.2010 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2010
2 16 14.01.2010 Prodej NP 81/101, č. p. 81 Zborovská č. o. 58 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 81 a pozemku parc. č. 856 o velikosti 234/9242, k. ú. Malá Strana
2 17 14.01.2010 Prodej NP 2172/102, č. p. 2172 Holečkova č. o. 28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 2172 a pozemku parc. č. 3382 o velikosti 124/8476, k. ú. Smíchov
2 18 14.01.2010 Prodej NP 2172/103. č. p. 2172 Holečkova č. o. 28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 2172 a pozemku parc.3382 o velikosti 163/8476, k. ú. Smíchov
2 19 14.01.2010 Prodej NP 2172/101, č. p. 2172 Holečkova č. o. 28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 2172 a pozemku parc. 3382 o velikosti 352/8476, k. ú.Smíchov
2 20 14.01.2010 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sjednocení vlastnických vztahů
2 21 14.01.2010 Via Lucis, o. p. s. - Záhorského 886/4, Praha 5, žádost o odložení plateb nájemného a schválení uzavření podnájemních smluv
2 22 14.01.2010 Přehled nevyúčtovaných neinvestičních příspěvků z podkapitoly 0400 školství
2 23 14.01.2010 Přehled nevyúčtovaných a pozdě vyúčtovaných finančních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura
2 24 14.01.2010 Návrh na prodloužení termínu vyúčtování finančních příspěvků za rok 2009
2 25 14.01.2010 Návrh na uzavření 3 nájemních smluv k bytům s vybranými žadateli
2 26 14.01.2010 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, zrušení usn. RMČ ze dne 27. 10. 2009: záměr pronájmu nebyt. prostor o. s. JEŠTĚRKA
2 27 14.01.2010 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Český helsinský výbor, žádost o pronájem nebyt. prostor
2 28 14.01.2010 NP- parc. č. 1434/2, k. ú. Košíře, Praha 5, Helena Selixová, žádost o převod nájmu NP - garáže
2 29 14.01.2010 "Stavební úpravy - změna obytné stavby U Malvazinky č. p. 1512/12 k. ú. Smíchov na penzion" - dokumentace k územnímu řízení
2 30 14.01.2010 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24