Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

41. zasedání rady dne 01.12.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1307 03.12.2009 Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 11. 12. 2003 o výkonu správy nemovitostí objektu č. p. 1264, Nepomucká 3, Praha 5
41 1308 03.12.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
41 1309 03.12.2009 Nabídka uvolněných bytů vybraným žadatelům
41 1310 03.12.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
41 1311 03.12.2009 Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemku v k. ú. Smíchov ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, za pozemky v k. ú. Hlubočepy, Motol a Radlice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
41 1312 03.12.2009 Stanovisko k pronájmu případně prodeji pozemků parc. č. 1271/7 a 1271/8, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy - pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele
41 1313 03.12.2009 Odbor obchodních aktivit MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 529, k. ú. Radlice
41 1314 03.12.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1271/3 - 6, k. ú. Hlubočepy
41 1315 03.12.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 41/0/KMČ/08,využívání databází ČTK
41 1316 03.12.2009 Dohoda o zrušení smlouvy o poskytnutí lůžek občanům Městské části Praha 5 v Praze 13
41 1317 03.12.2009 Rozpočtová opatření od 5. 11. 2009 do 24. 11. 2009
41 1318 03.12.2009 Prodej nebytového prostoru č. 96/103 ulice Zborovská č. p. 96, č. o. 62 se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku č. 850 k. ú. Malá Strana, Praha 5
41 1319 03.12.2009 Prodloužení smlouvy na realizaci společného prodeje domů dle zákona 72/94 Sb., týkající se domů s podílovým vlastnictvím MČ Praha 5 a podílovým vlastnictvím bytových družstev
41 1320 03.12.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 40/0/KMČ/08, MediaFAx
41 1321 03.12.2009 Záměr pronájmu dvorů domů č. p. 474 a 476, k. ú. Smíchov - Janáčkovo nábřeží 45 a 43 pro parkování osobních vozidel
41 1322 03.12.2009 Č. p. 999, Na Bělidle, č. o. 11 se zastavěným pozemkem parc. č. 412 a souvis. pozemkem parc. č. 413, k. ú. Smíchov- zrušení usnesení RMČ č. 31/971/2009 ze dne 15. 9. 2009
41 1323 03.12.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
41 1324 03.12.2009 Žádost Mgr. Františka Gemperleho, bytem Nad Kuliškou 462/6, Praha 5, o poskytnutí informací týkajících se areálu polikliniky Kartouzská
41 1325 03.12.2009 Kalendáře na rok 2010 - rozdělovník
41 1326 03.12.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. S/166/OŠT/2001
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31