Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

43. zasedání rady dne 15.12.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1340 17.12.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností Alfréd s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 19. 1. - 21. 1. 2010
43 1341 17.12.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
43 1342 17.12.2009 Návrh na vyřazení vybraného žadatele z výsledků nabídkového řízení č. 51/545 na pronájem bytu za smluvní nájemné
43 1343 17.12.2009 Mandátní smlouva k zajištění správy podílového domu - Grafická 30/2337, Praha 5
43 1344 17.12.2009 Žádost o prodej pozemku č. parc. 589 k. ú. Košíře - spoluvlastník sousední nemovitosti
43 1345 17.12.2009 Záměr prodeje pozemků č. parc. 1742, 1741/1, 1746 v k. ú. Košíře při ul. Smolíkova a Karenova - vlastníkům bytových jednotek v domech č. p. 1039-1044
43 1346 17.12.2009 Prodej pozemků zastavěných garážemi v k. ú. Radlice při ul. Na Vysoké II. vlastníkům staveb garáží
43 1347 17.12.2009 Ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/14/OOA/07 ze dne 29. 10. 2007, uzavřené se společností INRO s. r. o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ 27958060 na pronájem NP v budově A polikliniky Barrandov
43 1348 17.12.2009 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 1999, uzavřené s MUDr. Ivanou Zatloukalovou, Kartouzská 6, Praha 5, na pronájem NP v areálu polikliniky Kartouzská, k provozování lékařské praxe
43 1349 17.12.2009 Klikatá 1238/90C, Praha 5 - uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro nájemce areálu Klikatá 1238/90C, Praha 5, kterými se mění způsob úhrady záloh na služby a výše smluvní pokuty
43 1350 17.12.2009 Magic Rainbow, s. r. o. - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne 17. 4. 2009, kterým se upravuje předmět nájmu - velikost užívané zahrady, výše nájemného a výše smluvní pokuty
43 1351 17.12.2009 Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 9. 11. 1995 a Dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2000 na pozemek parc. č. 2/2, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
43 1352 17.12.2009 Revokace usnesení 33/1104/2008 ze dne 7. 10. 2008 - aktualizace stanoviska
43 1353 17.12.2009 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 791/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele
43 1354 17.12.2009 Žádost o trvalý průjezd parkem Mrázovka ke garáži u rodinného domu v ulici U Mrázovky 6, přes pozemky parc. č. 2389,2390 a 4889/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
43 1355 17.12.2009 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 379, 380 a 381/1, k. ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy - vybudování víceúčelového sportovního areálu
43 1356 17.12.2009 Žádost o změnu reklamního zařízení umístěného na pozemku č. parc. 410/3 k. ú. Motol - News Outdoor CR, s. r. o.
43 1357 17.12.2009 Žádost o souhlas s podnájmem pozemku č. parc. 1593/3 v k. ú. Smíchov vlastnici stavby ev. č. 65
43 1358 17.12.2009 Pronájem části pozemku č. parc. 546/1 k. ú. Smíchov pro reklamní zařízení News Outdoor CR, s. r. o.
43 1359 17.12.2009 PATERSONE OIL s. r. o., IČ 28185366, Klikatá 1238/90c, Praha 5 - žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 90