Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

36. zasedání rady dne 27.10.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1120 29.10.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru č. 96/103 ulice Zborovská č. p. 96, č. o. 62 se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku č. 850 k. ú. Malá Strana, Praha 5
36 1121 29.10.2009 Výběr zhotovitele na havarijní opravu sklepa domu MČ P5 Plzeňská č. p. 442/211, Praha 5 - Košíře
36 1122 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/924/2009 ze dne 1. 9. 2009 na provedení veřejné zakázky "Zajištění rozvozu a svozu volebního a hlasovacího materiálu, včetně výpočetní techniky do volebních okrsků Městské části Praha 5"
36 1123 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/921/2009 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem ČR-Česká správa sociálního zabezpečení pro organ.- techn. zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1124 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/920/2009 ze dne 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem České dráhy, a.s. pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1125 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/922/2009 ze dne 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1126 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/923/2009 dne 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1127 29.10.2009 Založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
36 1128 29.10.2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. 42/0/OSS/08, uzavřenou mezi Úřadem práce hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 5
36 1129 29.10.2009 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m.Prahy pro rok 2010
36 1130 29.10.2009 Stavba "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvice" - Dodatek k nájemní smlouvě s s. r. o. EkoMotol CZ a výpůjčka části pozemku č. parc. 437 k. ú. Motol pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
36 1131 29.10.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0778 v k. ú. Smíchov
36 1132 29.10.2009 Štěpařská č. o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, , se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
36 1133 29.10.2009 NP Na Skalce 1/1047, Praha 5 - Smíchov, MUDr. Zuzana Hroššová, změna v osobě nájemce na spol. CLINUVEL, s.r.o.
36 1134 29.10.2009 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu kanceláří občanskému sdružení JEŠTĚRKA
36 1135 29.10.2009 NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, Občanská demokratická strana - Oblastní sdružení Praha 5, změna doby trvání nájmu a podnájem části NP pro JUDr. Andreu Češkovou
36 1136 29.10.2009 NP - Štefánikova 51/259, Praha 5 - Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na ukončení nájmu dohodou
36 1137 29.10.2009 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
36 1138 29.10.2009 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
36 1139 29.10.2009 SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 206, Praha 5, k. ú. Hlubočepy - ukončení nájemní smlouvy č. 108/0/OOA/04 ve znění pozdějších dodatků ze dne 15. 11. 2004
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35