Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

35. zasedání rady dne 20.10.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
35 1091 22.10.2009 Č. p. 466 Pod Školou č. o. 5 - prodej bytové jednotky č. 466/16, rozšířené do půdního prostoru, včetně příslušenství oprávněnému nájemci
35 1092 22.10.2009 Č. p. 466 Pod Školou č. o. 5 - prodej půdní bytové jednotky č. 466/14 včetně příslušenství oprávněnému nájemci
35 1093 22.10.2009 Pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
35 1094 22.10.2009 Pronájem části pozemku č. parc. 2396/1 k. ú. Smíchov - Českému zahrádkářskému svazu, ZO č. 45, Praha 5 - Smíchov
35 1095 22.10.2009 Pronájem pozemků č. parc. 1863/31, 1863/32 a 1863/33 k. ú. Košíře Českému svazu cyklistiky Praha
35 1096 22.10.2009 Rozpočtová opatření od 23. 9. 2009 do 6. 10. 2009
35 1097 22.10.2009 Prodej b. j. 856/5, k. ú. Hlubočepy, v domě č. p. 856 Lohniského č. o. 2 oprávněnému nájemci bytu
35 1098 22.10.2009 Prodej nebytového prostoru 198/103, v domě č. p. 198 Plzeňská č. o. 49, k. ú. Košíře
35 1099 22.10.2009 Prodej nebytového prostoru 198/105, v domě č. p. 198 Plzeňská č. o. 49, k. ú. Košíře
35 1100 22.10.2009 NP 81/101, č. p. 81 Zborovská č. o. 58 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 81 a pozemku parc. č. 856 o velikosti 234/9242, k. ú Malá Strana - záměr prodeje
35 1101 22.10.2009 Č. p. 1356, Matoušova č. o. 10, se zastav. pozemkem parc. č. 61/1, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1356/8
35 1102 22.10.2009 Polyfunkční objekt Moulíkova, dokumentace k územnímu řízení
35 1103 22.10.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
35 1104 22.10.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
35 1105 22.10.2009 Výsledek nabídkového řízení na pronájem 8 bytů za smluvní nájemné (skupina 51)
35 1106 22.10.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0642 v k. ú. Hlubočepy
35 1107 22.10.2009 Žádost společnosti SLOT Group a. s. o opětovné zařazení provozovny do přílohy obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 Sb. hl. m. Prahy
35 1108 22.10.2009 Medifin s. r. o., IČ 62416804 - uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o výstavbě ze dne 4. 4. 2008 a uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě ze dne 19. 5. 2006 ve znění pozdějších dodatků
35 1109 22.10.2009 Oslavy 28. října v MČ Praha 5 ke vzniku samostatného československého státu v roce 1918
35 1110 22.10.2009 Bezpečností akce OŘ MP Praha 5 v posledním čtvrtletí roku 2009
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 29