Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

27. zasedání rady dne 04.08.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 787 06.08.2009 Prodej nebytového prostoru 294/104, v domě č. p. 294 Mahenova č. o.4, k. ú. Košíře
27 788 06.08.2009 Užití znaku MČ Praha 5 na logu Obvodního ředitelství městské policie Praha 5
27 789 06.08.2009 Prodej nebytového prostoru 294/103, v domě č. p. 294 Mahenova č. o. 4, k. ú. Košíře
27 790 06.08.2009 NP Štefánikova 41/338, Praha 5 - Smíchov, HUSKY CZ s. r. o., uzavření nájemní smlouvy
27 791 06.08.2009 Záměr ZŠ Praha 5 - Grafická zřídit novou třídu s upravenými vzdělávacími programy rozdělením stávající již povolené třídy
27 792 06.08.2009 Stanovení počtu okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2009
27 793 06.08.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností Alfréd s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 11. 8. - 13. 8. 2009,
27 794 06.08.2009 Stanovení platového výměru pro ředitele Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
27 795 06.08.2009 Žádost MČ Praha 5 o dotaci z rozpočtu MHMP na dofinancování investičních nákladů v celkové výši 3, 213. 000,- Kč na stavební úpravy v pavilonu MŠ Renoirova 648 (ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 1/615) a na dispoziční úpravy MŠ DUHA Trojdílná 1117
27 796 06.08.2009 NP Štefánikova 6/250, Štefánikova 4/281, Praha 5 - Smíchov, RNDr. Helena Havránková, žádost o změnu nájemní smlouvy
27 797 06.08.2009 Prodloužení smlouvy o pronájmu služebního bytu v ZŠ Kořenského
27 798 06.08.2009 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 11/330/2009 ze dne 1.4.2009 - Smlouva o provozu Informačního centra Praha 5, o.p.s.
27 799 06.08.2009 Zadání zakázky: Zajištění průzkumů a vypracování dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného ÚR pro realizaci veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 720, řešení pavilonu tělocvičny"
27 800 06.08.2009 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
27 801 06.08.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
27 802 06.08.2009 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce Základní školy Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
27 803 06.08.2009 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 - navýšení závazného ukazatele "odpisy" ( pol. 551 ) pro rok 2009
27 804 06.08.2009 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - navýšení závazného ukazatele "odpisy" ( pol. 551 ) pro rok 2009
27 805 06.08.2009 Sportovní den Prahy 5 "O pohár starosty MČ Praha 5" pro žáky základních škol Prahy 5
27 806 06.08.2009 Záměr pronájmu části fasády objektu č. p. 2664 U Šalamounky 2, Praha 5, k. ú. Smíchov pro umístění směrové tabule pro společnost Klasik Moto a. s. se sídlem Praha 5, U Šalamounky 769/41, IČ 25735781
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 65