Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

31. zasedání rady dne 15.09.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 959 17.09.2009 Pronájem části pozemku č. parc. 2396/1 k. ú. Smíchov - Českému zahrádkářskému svazu, ZO č. 45, Praha 5 - Smíchov
31 960 17.09.2009 Záměr pronájmu pozemků č. parc. 1863/31, 1863/32 a 1863/33 k. ú. Košíře Českému svazu cyklistiky Praha
31 961 17.09.2009 Radlická 112/2070 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části štítu fasády na objektu Radlická 112/2070, Praha 5 k umístění reklamního zařízení pro společnost Tédwa s. r. o., IČ 27254089
31 962 17.09.2009 Odkoupení pozemku č. parc. 1544/4 k. ú. Košíře od IKANO Properties, s. r. o.
31 963 17.09.2009 Žádost o pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
31 964 17.09.2009 Schválení Politiky systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006, Cílů systému řízení bezpečnosti informací a Příručky pro řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006
31 965 17.09.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
31 966 17.09.2009 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
31 967 17.09.2009 Schválení provedeného výběru prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
31 968 17.09.2009 Strakonická 1b, záměr prodeje domu č. p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k. ú. Smíchov
31 969 17.09.2009 NP Štefánikova 40/278, VINUM - českomoravské družstvo, snížení žalované částky
31 970 17.09.2009 NP Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
31 971 17.09.2009 Č. p. 999, Na Bělidle, č. o. 11 se zastavěným pozemkem parc. č. 412 a souvis. pozemkem parc. č. 413, k. ú. Smíchov- doplnění usnesení RMČ č. 16/506/2008 ze dne 13 .5. 2008
31 972 17.09.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
31 973 17.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji spol. podílů id. 78/216 pozemků parc. č. 4750 a 4753, k. ú. Smíchov
31 974 17.09.2009 Rozpočtové opatření od 9. 9. 2009 do 10. 9. 2009
31 975 17.09.2009 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 21/0/OSS/05 o poskytování činností spojených s konsolidací informačního a telekomunikačního prostředí Městské části Praha 5 (Architekt ICT systému Úřadu MČ Praha 5)
31 976 17.09.2009 5. golfový turnaj MČ Praha 5 a návrh smlouvy o dílo
31 977 17.09.2009 Návrh změny platového výměru pro ředitelku Základní školy Praha 5 -Košíře, Plzeňská 117/39
31 978 17.09.2009 Čerpání z investičního fondu Základní školy Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 v roce 2009 ve výši 158.500,- Kč
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 21