Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

30. zasedání rady dne 08.09.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 929 10.09.2009 Úspěšné provedení certifikace systému řízení kvality Městské části Praha 5 dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
30 930 10.09.2009 Prodej b. j. 866/03, v domě č. p. 866 Gabinova č. o. 7, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci
30 931 10.09.2009 Koncepce jazykového vzdělávání zaměstnanců MČ Praha 5 včetně uvolněných členů ZMČ Praha 5
30 932 10.09.2009 Návrh na sepsání notářského zápisu o uznání dluhu s přímou vykonatelností včetně splátkového kalendáře mezi Městskou částí Praha 5 a Jitkou Voborníkovou
30 933 10.09.2009 Rozbor hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2009
30 934 10.09.2009 Rozpočtová opatření od 15. 8. 2009 do 26. 8. 2009
30 935 10.09.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4554/1, k. ú. Modřany za pozemky parc. č. 1648/1, 1649/2 a 1653/3, k. ú. Hlubočepy
30 936 10.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 311/24, k. ú. Radlice
30 937 10.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1408/36, 1609/8, 2041/4, 3461/5, 3715/3, 4183/2 a 4359/7, vše v k. ú. Smíchov
30 938 10.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu, případně prodeji části pozemku parc. č. 5003, k. ú. Smíchov o výměře cca 18 m2 a o stanovisko k prodeji celého pozemku formou výběrového řízení
30 939 10.09.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Smíchov mezi společností CON INVEST a. s. a HMP
30 940 10.09.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Letňany za pozemky v k. ú. Košíře a k. ú. Dejvice
30 941 10.09.2009 Informace o udělených souhlasech v OSM od března do června 2009
30 942 10.09.2009 PREdistribuce, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov
30 943 10.09.2009 GTS NOVERA a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov
30 944 10.09.2009 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3077/1, 3078, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086 k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy a parc. č. 3098/3 (Pozemkový fond) - výběrové řízení
30 945 10.09.2009 Smlouva o věcném břemeni na pozemky parc. č. 2043/147 a 2043/201, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČEZ ICT Services a. s.
30 946 10.09.2009 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2126/1, k. ú. Košíře v podílu 1/2 vlastnictví MČ Praha 5
30 947 10.09.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1627/1, k. ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy - scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele
30 948 10.09.2009 Půdní vestavby - změna stavebníka v průběhu stavby
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 30