Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

26. zasedání rady dne 08.07.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
26 743 09.07.2009 Změna odpisového plánu CSOP Praha 5 pro rok 2009
26 744 09.07.2009 NP - Štefánikova 12/68, Praha 5 - souhlas k umístění sídla pro společnosti PRO RODINU, o. p. s., IČ 28414756 a Nová ekonomika, o. p. s., IČ 28435818 na adrese Praha 5, Štefánikova 12/68
26 745 09.07.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
26 746 09.07.2009 Nabídka 2 uvolněných bytů vybraným žadatelům, návrh na obsazení 1 bytu z kvóty MHMP a návrh na další neobsazování 1 bytu
26 747 09.07.2009 Bytové záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
26 748 09.07.2009 Žádost o souhlas s konáním prezentace přírodní švédské kosmetiky ORIFLAME na pěší zóně Anděl ve dnech 29. 7., 5. 8., 26. 8. 2009
26 749 09.07.2009 Radlická 112/2070, Praha 5 - návrh na odstoupení od NS pro nájemce fasády objektu k umístění reklamního zařízení, Jozefa Potanku, V Zahrádkách 855/18, Praha 8, IČ 86894781
26 750 09.07.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP umístěných v budově B objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 52,1 m2
26 751 09.07.2009 Pronájem části pozemku parc. č. 1853/1 v k. ú. Košíře o výměře cca 180 m2 v areálu ZŠ a MŠ Beníškové, Praha 5 od Správy železniční dopravní cesty
26 752 09.07.2009 Pronájem části pozemku parc. č. 2396/1 v k. ú. Smíchov - BD Zámeček Nikolajka - zahrádky
26 753 09.07.2009 Štěpařská č. o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, , se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
26 754 09.07.2009 Petice proti zahájení a provozování herny v ulici Kudrnova 234, Praha 5 - Motol
26 755 09.07.2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zajištění bezpečnostních služeb pro potřebu Úřadu městské části Praha 5"
26 756 09.07.2009 NP Štefánikova 28/249, Praha 5 - Smíchov, LECTON, a. s., pronájem cestovní kanceláře a skladu
26 757 09.07.2009 NP - Musílkova 2/967, Praha 5 - Košíře, Blanka Štrobachová, žádost o udělení souhlasu s podnájmy
26 758 09.07.2009 NP Na Šmukýřce 9100, Praha 5 - Košíře, JUDr. František Matějka, pronájem garáže
26 759 09.07.2009 NP Nádražní 52/761, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
26 760 09.07.2009 NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Praha 5, pronájem na základě oznámení záměru
26 761 09.07.2009 NP Lidická 36/276, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
26 762 09.07.2009 NP Vrchlického 5/161, Praha 5 - Košíře, Vladimír Maruš - elektro, žádost o pronájem
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44