Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

23. zasedání rady dne 16.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 658 18.06.2009 Návrh smlouvy o dílo s firmou NedomYsleno ČR s. r. o. na pořádání projektu "Oslavy Prahy" na Smíchovské pláži
23 659 18.06.2009 Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace
23 660 18.06.2009 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - nemovitost č. p. 206, se zastavěnou parcelou č. 553 a související zahradou parc. č. 554 vše v k. ú. Hlubočepy
23 661 18.06.2009 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření budovy č. p. 636 se souvisejícími pozemky parc. č. 1032/7 a 1032/3 v k. ú. Jinonice - bývalé učiliště Mezi Rolemi 4, Praha 5
23 662 18.06.2009 Žádost o prodej pozemku parc. č. 849/1 a části parc. č. 847 v k. ú. Jinonice
23 663 18.06.2009 Směrnice č. 2/2009 "Vnitřní platový předpis"
23 664 18.06.2009 Výroční zpráva Informačního centra pro podnikatele v Praze 5 za rok 2008
23 665 18.06.2009 Připojení členů orgánů krizového řízení MČ Praha 5 k síti internet a doplnění Stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 5 o dalšího člena RMČ Praha 5 a předsedy výborů ZMČ Praha 5
23 666 18.06.2009 Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 podle "Pravidel" v průběhu 2. pololetí roku 2009
23 667 18.06.2009 Uzavření smlouvy o nájmu části objektu č. p. 107, Švédská 39, Praha 5, k. ú. Smíchov se společností Vzdělávací institut Karla Engliše s. r. o., IČ. 28868684
23 668 18.06.2009 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
23 669 18.06.2009 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2009 v Mateřské škole, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
23 670 18.06.2009 Žádost o nařízení odvodu z investičního fondu ve výši 200,0 tis. Kč při současném navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2009 o 200,0 tis. Kč - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
23 671 18.06.2009 Žádost o nařízení odvodu z investičního fondu jednotlivých ZŠ a MŠ ve výši 1000 tis. Kč při současném navýšení neinvestičního příspěvku vybraných ZŠ a MŠ pro rok 2009 o 1000 tis. Kč
23 672 18.06.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0757 v k. ú. Jinonice
23 673 18.06.2009 Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
23 674 18.06.2009 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci "Územní studie Walter", dat. 01-02/2009
23 675 18.06.2009 Rekonstrukce ulic Na Hutmance a Jinonická, dokumentace k územnímu řízení
23 676 18.06.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0740 v k. ú. Jinonice
23 677 18.06.2009 Q5 Waltrovka Offices, včetně přemístění výdechu metra B, stanice Jinonice, dokumentace k územnímu řízení
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 25