Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

21. zasedání rady dne 02.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
21 599 04.06.2009 Termíny zasedání RMČ Praha 5 v letních měsících
21 600 04.06.2009 Č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 - záměr prodeje domu včetně zastavěného pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře, dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
21 601 04.06.2009 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2009 hl. m. Praha na zajištění dopravní obslužnosti na lince PID č.128 v oblasti Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy v celkové výši 1.058 tis. Kč a rozpočtové opatření
21 602 04.06.2009 Návrh metody, kterou bude prováděn výběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
21 603 04.06.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností Alfréd s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 8. 6. - 11. 6. 2009
21 604 04.06.2009 Finanční příspěvek na realizaci pamětní desky spisovatelky Lenky Reinerové
21 605 04.06.2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem " Program regenerace - průzkum vymezené části Malostranského hřbitova"
21 606 04.06.2009 NP č. p. 741, nám. Kinských 6, Praha 5, k. ú. Smíchov - uzavření Dohody o provedení změny stavby
21 607 04.06.2009 Směrnice č. 1/2009 "Pravidla tvorby, schvalování, evidence a správy vnitřních organizačních předpisů Úřadu městské části Praha 5"
21 608 04.06.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
21 609 04.06.2009 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Holečkova 836/69, Praha 5 - Smíchov
21 610 04.06.2009 Recertifikace systému ISO 9001
21 611 04.06.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34/0/OSS/07 ze dne 1. 4. 2007, o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www. praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz
21 612 04.06.2009 Návrh navýšení nenárokových složek platů na III. a IV. čtvrtletí 2009 a navýšení v rámci II. etapy rozvojového programu MŠMT na r. 2009 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
21 613 04.06.2009 Organizační a finanční zajištění výstavy Svět knihy "Rosteme s knihou aneb Nejkrásnější knihy a ilustrace světa" v galerii Portheimka v termínu od 02. 06. 2009 do 28. 6. 2009
21 614 04.06.2009 Zadání provedení veřejné zakázky : "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa"
21 615 04.06.2009 Panelová diskuse na téma "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví, Inovativní projekty v ČR a v Německu
21 616 04.06.2009 Zajištění tábora pro děti z Maďarska ve Střelských Hošticích
21 617 04.06.2009 Organizační zajištění mezinárodního tábora konaného ve dnech 6. 7. - 14. 7. 2009 v Maďarsku
21 618 04.06.2009 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy ke stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24