Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

20. zasedání rady dne 26.05.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
20 550 28.05.2009 Návrh na odpis drobných pohledávek do výše 200,- Kč vzniklých z nájmu bytů v domech svěřených MČ Praha 5 v době od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 v celkové výši 5. 135,- Kč
20 551 28.05.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
20 552 28.05.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
20 553 28.05.2009 Žaloba na vyklizení pozemků, zaplacení dlužné částky a bezdůvodné obohacení z titulu neoprávněného užívání pozemků - USK Praha
20 554 28.05.2009 Štěpařská č. o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, , se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
20 555 28.05.2009 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti objektu Aquapark Barrandov, Praha 5, K Barrandovu 1173/8
20 556 28.05.2009 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5
20 557 28.05.2009 Finanční příspěvek občanskému sdružení Aréna na pořádání 3. ročníku kulturní akce "Festival za vodou"
20 558 28.05.2009 Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
20 559 28.05.2009 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1103 a 1105/14, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 - nové kabelové vedení NN 0,4 kV
20 560 28.05.2009 Stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 4261/187, k. ú. Smíchov a pozemku parc. č. 4261/201, k. ú. Smíchov (pozemek pod stanicí Telefónica O2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy - rozšíření vjezdu do garáže žadatelů
20 561 28.05.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2121, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem výstavby rodinného domu
20 562 28.05.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 528, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sloučení s pozemkem ve vlastnictví žadatele
20 563 28.05.2009 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3804/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - výběrové řízení
20 564 28.05.2009 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
20 565 28.05.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
20 566 28.05.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
20 567 28.05.2009 Návrh na doplnění schvalovací části usnesení RMČ Praha 5 č. 8/216/2009
20 568 28.05.2009 Odkoupení ozařovacího terapeutického komplexu Therapax Gulmay firmou Medifin s. r. o.
20 569 28.05.2009 Žádost o ukončení nájemní smlouvy - Mayfield Radlice-group, s. r. o. zastoupené firmou Heberger CZ, s. r. o.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48